Panik på energien – hvad gør vi lige nu?

Energirådgiver fra Byggeri & Teknik giver spareråd til kvæg- og svinebesætninger.

Den første anbefaling er at få skiftet til LED belysning, hvilket det er muligt at søge tilskud til.

I sidste uge havde LandboSyd i samarbejde med Byggeri & Teknik arrangeret et teamsmøde, hvor interesserede kunne høre teknik- og energirådgiver Kurt S. Mortensen give sine bud på spareråd i en tid, hvor elpriserne stiger, og hvor flere og flere efterspørger hjælp og vejledning.

En af de ting han først og fremmest henledte opmærksomheden på var, hvordan spotpriserne fordeler sig over døgnet.

- Hører vi, hvad de siger i fjernsynet, så skal vi bare flytte al vores energiforbrug til om natten, for så sparer man en masse penge. Det gør man altså ikke nødvendigvis, fordi sådan som det har været hen over året, er det nærmere midt på dagen og i weekenderne, at det er billigst, fordi solen skinner, og det blæser meget, fortalte han og uddybede, at vi siden august måned har haft afregningspriser på over tre kroner for en kilowatttime som gennemsnit for hele måneden.

- Det er aldrig sket før i Danmark, at vi har været så højt oppe for en enkelt måned. Det sætter sig alvorlige spor. Så er der overhovedet noget, vi kan stille op på den korte bane?

Hvor kan kvægbrugeren spare?

- Begynder vi med kvægsektoren, er det inden for malkning, køling, varmtvandsproduktion og belysninger, at vi især bruger energi.

Ifølge Kurt S. Mortensen gælder det om, når man forkøler grundvand, at gøre det så effektivt som muligt, så man får mest muligt vand igennem forkøleren. Selvfølgelig under hensyntagen til, at man ikke bare sviner med vandet.

- Det er også vigtigt, at man får udnyttet genindvindinganlæg fra køletanken bedre. Måske skal man have nogle større varmtvandsbeholdere, så man bedre kan udnytte at producere varmt vand, når strømmen er billigst. Det kan være en større isbank, sådan at hvis man har et isbankanlæg, så kan man producere, når det er billigst, og det så er til rådighed, når man skal til at malke.

Ifølge rådgiveren handler det også om at spare noget tomgangskørsel. På den lidt længere og tungere investeringsbane, hvis man har en selvlæssende fuldfoderblander, sparer man meget dieselolie sammenholdt med, hvis man har en traktordrevet fuldfodervogn og en læssemaskine ved siden.

Hvor kan svinebrugeren spare?

- Ser vi på svinestalde, er det belysning, der er den helt store energisluger. Her er den første anbefaling at få skiftet til LED belysning, hvilket det er muligt at søge tilskud til. 

Kurt S. Mortensen anbefaler ligeledes, at man får skiftet alle ventilatorer til de nye PMEC ventilatorer.

- Tilbagebetalingstiden er ganske kort. Vi taler om tre til fem år, lød det.

Kurt S. Mortensen fremhævede desuden, at der som regel kan gøres noget ved indregulering af varmeanlægget.

- Derved undgår vi, at varmen suser igennem og man får også noget varme ned til den bageste del af staldanlægget, sagde han og fremhævede, at kedelanlæg i stor stil konverteres til varmepumper. Her handler det, ifølge rådgiveren, om at få kedelanlæggene passet og rengjort, så der er en god varmeovergang til vandet, og man dermed bruger mindst muligt brændsel.

I svinestalde er det vanskeligt at flytte energiforbruget til de tidspunkter på døgnet, hvor det er billigst. Ifølge rådgiveren har døgnforbrugsmønstret fire pukler centreret, hvor fodringstiderne ligger. Han vurderer dog, at man ved hjælp af nogle mellemforlagssiloer måske kan producere foder på nogle billigere tidspunkter.

Mulige energibesparelser – kvæg

 • Forbedring af forkøling – mere vand
 • Varmtvandsproduktion – bruge overhedningsvarme
 • Termisk akkumulering
 • Større isbank
 • Selvkørende, selvlæssende fuldfoderblandet. Spare tomgang

 

Mulige energibesparelser – svin

 • LED
 • Ventilation i svinestalde – ca. 80 procent er optimeret
 • Varmeanlæg- rørisolering
 • Huler og overdækninger skal være intakte
 • Styring og kontrol af varmeforbrug – her kan der ofte gøres noget
 • Kedelanlæg skiftes ud med varmepumper
 • Kedelanlæg – pasning og rengøring

 

Mulige energibesparelser – marken

 •                Jordbearbejdning
 •                Transport
 •                Korntørring
 •                Vandingsanlæg
 •                Undgå tomgang

Læs også