- Vi kan gå i gang med et biogasanlæg i morgen

Brdr. Thorsen Biogas I/S i Nimtofte er klar til at bygge et stort biogasanlæg for hele Djursland i morgen, hvis de får en endelig godkendelse fra Syddjurs Kommune.

- Vi har partnere og investorer klar til at gå i gang nu. Jo længere tid vi venter, desto større er risikoen for, at investorerne trækker sig, lyder det fra Steffen Thorsen.

Brdr. Thorsen Biogas I/S er klar til at lave en markant udvidelse af det eksisterende biogasanlæg ved Nimtofte. Desværre er de stadig i venteposition i forhold til Syddjurs Kommunes afgørelse om at gå videre med godkendelsen.

- Vi har en rigtig god dialog med Syddjurs Kommune. Vi har haft mange møder med politikere og forvaltningen, og mit indtryk er, at de er meget positive overfor vores projekt. Alligevel er vi lige nu i venteposition i forhold til en beslutning, og det synes jeg er en skam. Vi har partnere, som er klar til at investere alle pengene til projektet i morgen. Jo længere tid vi venter, desto større er risikoen for, at de trækker sig, lyder det fra Steffen Thorsen fra Brdr. Thorsen I/S.

Biogasanlæg for hele Djursland

Brdr. Thorsen Biogas I/S ved Nimtofte vil gerne lave en markant udvidelse af det allerede eksisterende biogasanlæg. Det vil gøre anlægget i stand til at betjene hele Djursland.

Landmændene på Djursland bakker i den grad op om et nyt fælles biogasanlæg. Faktisk har allerede knap 100 landmænd meldt sig på banen som både leverandør og modtager af biomasse, og flere kommer til løbende – interessen bare stiger og stiger. En arbejdsgruppe bestående af landmænd, og med opbakning fra Djursland Landboforening, arbejder ligeledes tæt sammen med Brdr. Thorsen I/S om tilblivelsen af et nyt fælles biogasanlæg.

Det udvidede biogasanlæg vil ligge perfekt lige i midten af Djursland med Brdr. Thorsen selv som nærmeste nabo. Det vil være omgivet af 120 hektar jord, som Brdr. Thorsen selv ejer med egen vej til en stor hovedvej, og så overholder anlægget alle krav og regler – i særdeleshed de lugtkrav, som nogle kan være bekymrede for, når man taler biogasanlæg.

- Vi har dokumentation for, at anlægget overholder alle krav. Vi, vores partnere og vores rådgivere står inde for alt – både det tekniske og det faglige. Selvfølgelig skal kommunen have tid til at kigge det igennem. Vores ønske er blot, at vi ikke bliver sat på standby, og at vi alle gør alt, hvad vi kan for at få så hurtigt og smidigt et forløb som muligt med hensyn til godkendelsen, fortæller Steffen Thorsen, som naturligvis er klar over, at kommunen skal vende enhver sten ved et større projekt som dette.

- Vi har allerede et velfungerende anlæg, der har været i drift i mange år, som vi ønsker at udvide. Jeg kan ikke se, at der skulle være en anledning til, at det ikke kan lade sig gøre, mener Steffen Thorsen, som tilføjer, at man ikke finder en mere central og isoleret placering end anlægget ved Nimtofte.

136.000 ton CO2 eller 18.000 husstande årligt

Et biogasanlæg, som det Brdr. Thorsen ønsker at lave, passer perfekt ind i den grønne omstilling. Biogasanlægget skal producere grøn gas, som kan leveres til industri, transportsektor eller som varmeforsyning, hvilket lige nu er helt essentielt både omstillingsmæssigt, bæredygtighedsmæssigt samt sikkerhedspolitisk.

Et biogasanlæg afgasser husdyrgødning, som reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets dyr. Når husdyrgødningen bliver afgasset, er den stort set lugtfri, når den spredes ud på markerne på hele Djursland – altså en fordel for alle borgere.

Derudover laver et biogasanlæg også en miljøvenlig recirkulering af organisk affald fra industrien og husholdningen, hvilket betyder, at Djursland vil få en lokal og bæredygtig gødningsproduktion.

- For eksempel af alt det husholdningsaffald, som begynder at komme fra borgerne i både Syddjurs og Norddjurs Kommune, når vi skal til at affaldssortere, siger Steffen Thorsen og fortsætter:

- Dette anlæg kommer til at lave store mængder grøn energi og sparer miljøet for 136.000 ton CO2, eller hvad der svarer til den årlige udledning fra 18.000 husstande. Og så vil det hjælpe landmændene, som har hårdt brug for at kunne afgasse deres biomasse, så de kan imødekomme de højere og højere krav om CO2-besparelser. Djursland som helhed, mener jeg, har hårdt brug for et sådant anlæg, og vi står klar med løsningen, slutter han.

 

Læs også