Energi:: Matcher investeringen dit behov?

I øjeblikket bliver energirådgiver i LandboNord Leif Köhne kontaktet af en række landmænd, som mener at have fundet en løsning på deres energibehov. Ofte ender henvendelserne dog et andet sted, end de lige havde regnet med.

Jeg anbefaler altid den enkelte landmand, at vi først analyserer behovet for energi inden der tænkes i løsninger, siger energirådgiver i LandboNord, Leif Köhne.

Af energirådgiver i LandboNord, Leif Köhne

Det er vigtigt at kende sit behov for energi inden du tænker i løsninger. Det kan lyde simpelt, men det er ofte en detalje, som mange landmænd overser, når de går på jagt efter nye energikilder. Presset af stigende energipriser ser flere sig nødsaget til at tænke i alternative energibaner, og mange landmænd er allerede langt fremme med planer om nye VE-anlæg til produktion af egen energi.

I øjeblikket er det især henvendelser om solcelleanlæg, jeg får mange af. Typisk har landmanden allerede fået et par tilbud på etablering af et anlæg, men når jeg regner tilbuddene igennem, kommer jeg næsten altid til samme konklusion:

- Anlæggene er ikke korrekt dimensioneret. Tværtimod er de ofte alt for store i forhold til bedriftens egentlige behov for energi.

Analyser behovet for energi

Derfor anbefaler jeg altid den enkelte landmand, at vi først analyserer behovet for energi inden der tænkes i løsninger. For det, der i første omgang kan synes som en nødvendig investering lige nu og her, kan ende med at blive en dårlig forretning på den lange bane med en alt for lang tilbagebetalingstid.

Uanset om du har planer om at producere energi baseret på vind eller sol, så er anlægget afhængigt af vind og vejr. I nogle perioder vil du have en overproduktion, og i andre perioder vil du være afhængig af andre energikilder. Derfor vil en uvildig analyse af jeres forbrugsmønster give mange værdifulde svar på, hvor I allerede i dag kan energioptimere produktionen inden, I begynder at tænke i at producere energien selv.

Lad det være været slået fast med det samme. Landbruget er godt i gang med den grønne omstilling, og energikilder som solcelleanlæg og vindmøller giver den enkelte landbrugsvirksomhed en stærkere profil i forhold til klimadagsordenen og virksomhedens ESG. Men det er som sagt vigtigt at have det rigtige setup, så du får bedst udbytte af din investering. I LandboNord har jeg en række kollegaer, som rådgiver i netop landbrugsvirksomhedens ESG, så vi også får den del med i beregningerne, hvis du ønsker det.

Energioptimerer virksomheden

Produktion af grøn energi vil i mange tilfælde være en særdeles god investering. Betingelserne er, at du har fundet ud af, om du primært vil producere til din virksomhed, eller om du vil gøre en forretning ud af at sælge den overskydende strøm til elnettet. Hvis du vil gøre en forretning ud af at sælge strømmen, kræver det typisk et meget større anlæg, end de flere lige har forestillet sig.

Langt de fleste tænker på at forsyne sin egen virksomhed, og her vil jeg i første omgang foreslå, at vi går ind og energioptimerer virksomheden for at finde de reelle behov. Det behøver ikke at være en omsiggribende proces, men vi går typisk ind og ser på jeres nuværende forbrugsmønstre. Har I mulighed for at ændre dem uden det går ud over kvaliteten af de fødevarer, I producerer? Bruger I strøm i spidsbelastningsperioder, hvor energien typisk er dyrere end på andre tidspunkter? Hvor er virksomhedens energi-slugere? Og hvordan ser virksomhedens nuværende energiaftale ud i dag. Vil du være i stand til at producere strømmen billigere, end den, du for eksempel kan få med en ny aftale om grøn el?

Uanset hvilken løsning du i sidste ende vælger, så bør din beslutning blive taget på et oplyst grundlag, så løsningen kommer til at matche dit behov – uanset om vi har energikrisetider eller ej.

Læs også