Regler og love må ikke tappe grønne projekter for energi

Reglerne på området omkring grøn energi kan være komplicerede, men det bør ikke afholde dig fra at undersøge dine muligheder, lyder opfordringen fra Norden Advokatfirma.

I øjeblikket er der mange lodsejere, som overvejer at etablere et anlæg med grøn energi på deres landbrugsjord. Enten alene til eget brug eller i samarbejde med et selskab, som driver forretning ved at investere i vedvarende energikilder. Men inden projektet for alvor går i gang, er det nødvendigt at søge juridisk rådgivning. Sådan lyder opfordringen fra Norden Advokatfirma.

I Norden Advokatfirma er advokaterne Mads Kringelbach, Anders Bredgaard og Gert Storkborg Jensen nogle af de advokater, der rådgiver inden for vindenergi, solenergi og biogas. De kan godt mærke en stigning i henvendelserne i øjeblikket.

- Vi opfordrer vores kunder til at kontakte os for en uforpligtende dialog om det projekt, de går og barsler med. På den måde kan de fra starten få en idé om, hvordan de potentielle juridiske udfordringer kan se ud på et felt, hvor vi må erkende, at reglerne kan være komplicerede. Heldigvis er det ikke noget, som skræmmer flertallet væk, siger Mads Kringelbach.

Turbo på mange nye projekter og særligt biogas

Kombinationen af en grøn omstilling og krigen i Ukraine har sat turbo på mange nye projekter. Blandt andet produktionen af biogas, hvor tendensen er, at flere landmænd på en eller anden måde bliver involveret i produktionen. Enten som leverandør til et anlæg, medejer eller begge dele. Ifølge Energistyrelsen kommer biogas allerede i 2030 til at udgøre omkring 70 procent af det danske gasforbrug og kun 30 procent naturgas. Til sammenligning var det forhold omkring 20 procent biogas og 80 procent naturgas i 2021.

- Der er kommet en holdningsændring i befolkningen på meget kort tid. Hvor opsætningen af vindmøller eller etablering af et biogasanlæg tidligere kunne skabe højlydte protester, har mange indset, at vi alle sammen er afhængige af initiativrige lodsejere, som vil investere i fremtidens energiformer. Derfor vurderer jeg, at det er det helt rigtige tidspunkt at afsøge dine muligheder, hvis du går med tanker om at etablere et energianlæg på din landbrugsjord eller blive leverandør til et biogasanlæg enten alene eller i en leverandørforening, siger Gert Storkborg Jensen.

Vær opmærksom på faldgruber

Den store interesse for etablering af projekter omkring vedvarende energikilder betyder også, at der lige nu indgås mange aftaler mellem selskaber, der ønsker at etablere solcelle-, vindmølle- og biogasanlæg og landmænd, som ser en fordel i at bidrage til den grønne omstilling. Fælles for de aftaler er ifølge Norden Asvokatfirma, at der er en lang række faldgruber, man bør være opmærksom på. Derfor er rådet fra dem til landmanden, at han søger juridisk rådgivning, inden aftalerne bliver indgået. Aftalen kan nemlig få stor betydning for den fremtidige drift af landbruget.

- De kontrakter, vi bliver præsenteret for lige nu, indeholder ofte uhensigtsmæssige lange bindingsperioder for den enkelte landmand eller leverandørforening. Kontrakterne indeholder ofte nogle vidtgående eller ensidige beføjelser til ugunst for landmanden, som samlet set kan medføre væsentlige juridiske problemer. I andre tilfælde ser vi endda, at kontrakterne kan være så uheldigt formuleret, at salg af ejendomme, herunder blandt andet ved generationsskifte helt eller delvist ikke kan lade sig gøre, siger Anders Bredgaard.

Gå sammen med din nabo

Hvis du er én blandt flere landmænd, som overvejer at lave aftaler med større selskaber, gør Norden Advokatfirma opmærksom på muligheden for at gå sammen og etablere en leverandørforening. Ifølge Anders Bredgaard overser mange landmænd, at de faktisk står i en fordelagtig forhandlingssituation, hvis de går sammen.

- Mange landmænd glemmer, at husdyrgødning for eksempel er en værdifuld ressource. Når der kommer et tilbud fra et biogasselskab om at levere gødning fra bedriften – hvorfor så ikke gå sammen og etablere en leverandørforening med andre landmænd fra lokalområdet og afsøge markedet? Fællesskab og sammenhold funderet i andelsselskaber har traditionelt præget dansk landbrug, hvorfor etablering af fælles leverandørforeninger ikke bør være en stopklods for den grønne udvikling, siger Anders Bredgaard.

Læs også