Energinet præsenterede planer for omformerstation på Bornholm

Til et velbesøgt møde i Møbelfabrikken i Nexø præsenterede Energinet mandag aften principperne for udformning og indpasning af den kommende omformerstation syd for Aakirkeby.

Siden december har Energinet arbejdet på principperne for udformningen af den kommende omformerstation, der bliver hjertet i Energiø Bornholm. Interesserede bornholmere er blevet inviteret til at deltage i processen gennem to workshops, hvor de har kunnet dele bekymringer, ideer og input. For nylig kulminerede processen med præsentationen af de principper, der bliver styrende for stationens udsende og indpasning i landskabet.

Det skriver Energinet i en pressemeddelelse.

Energinet har valgt at ansøge Bornholms Regionskommune om en lokalplan for stationen med en placering i den østlige del af det bruttoområde, der er udpeget til stationen. Placeringen er valgt af flere grunde. Den østlige placering giver god plads til landskabelig indpasning af stationen - blandt andet et bredt bælte af træer. Samtidig hænger den østlige placering tæt sammen med den valgte arkitektoniske løsning, som er blevet kaldt sprækkedalen.

Spændende design

Her deles stationen op i to dele, der tilsammen danner en kile med bygninger på hver side. Samtidig genetableres Risebæk i et naturligt slynget forløb mellem de to dele af stationen, for tilsammen at danne et rekreativt vådområde. Bygningerne udformes med skrånende vægge med en facadebeklædning i naturlige farver, der understreger sprækkedalen.

- Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har engageret sig i arbejdet med stationen. Takket være det store engagement vi har oplevet, synes jeg, at vi er landet på et virkelig spændende design, som imødekommer mange af de input, vi har fået. Jeg tror også, man vil kunne se, at vi virkelig har rykket os fra det kvadratiske layout - der var vores udgangspunkt i november - til det forslag, vi står med nu, siger Kim Søgaard Mikkelsen, hovedprojektleder for Energiø Bornholm i Energinet.

Principperne for udformningen af stationen vil danne grundlag for den ansøgning om lokalplan, som Energinet i den nærmeste fremtid sender til Bornholms Regionskommune. Herefter skal ansøgningen behandles både administrativt og politisk, og der afholdes en offentlig høring, inden lokalplanen kan vedtages – formentlig til juni næste år.

Godt grundlag

- Det er Bornholms Regionskommune, der sætter rammerne for, hvordan stationen skal udformes og passes ind i landskabet. Jeg synes, at vi sammen med dem, og de bornholmere, der har deltaget, har lavet et godt grundlag for det videre arbejde. Og så er det vigtigt at sige, at stationen ikke er færdigprojekteret endnu, så der kan godt blive ændret lidt på detaljer og layout. Det kommer endeligt på plads, når vi har udbudt opgaven og fundet vores leverandør, der skal bygge stationen, siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Forud for offentliggørelsen har Energinet været i kontakt med de lodsejere, der kan komme til at lægge jord til stationen. Energinet har også kontaktet se naboer, der kan komme til at bo tættest på stationen.

- Vi ved godt, at det er et stort indgreb for den enkelte, og at vores planer skaber stor usikkerhed. Jeg ville gerne sige tak for den ordentlige måde, vi er blevet taget imod på. Vi kan først indgå aftaler, når miljøtilladelsen og lokalplanen er på plads, og det forventer vi bliver til sommer næste år. Der er stadig mange ting, vi ikke kan svare på endnu, men man skal ikke tøve med at kontakte os, hvis man har spørgsmål, siger Kim Søgaard Mikkelsen.

Læs også