Sætter tariffen op: Kommer til at koste landbruget millioner

Energinet har annonceret, at det statslige energiselskab sætter elforbrugstarifferne op med 1,3 øre/kWh, så de i 2024 bliver 12,5 øre/kWh. Og det bliver en dyr affære for landbruget.

Energinets omkostninger til at drive og udbygge det danske eltransmissionsnet og til at sikre danskerne strøm i stikkontakten stiger. Derfor bliver det lidt dyrere at være elforbruger i 2024: Fra nytår hæves forbrugstarifferne således med 1,3 øre pr. kilowatt-time, så de lander på 12,5 øre/kWh.

Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse.

Og det vil kunne mærkes i den danske fødevareklynge. Ifølge Landbrug & Fødevarer vil afgiftsstigningen alene betyde en ekstraregning på crka 35 millioner kroner om året. Og det bekommer ikke just interesseorganisationen særlig vel.

- Øgede udgifter er naturligvis ikke et ønskescenarie for os, særligt ikke i en tid, hvor prisniveauerne generelt er steget. For os er det derfor ekstra vigtigt, at de højere udgifter rent faktisk går til den grønne omstilling, siger direktør for medlemmer og markeder i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen.

Kan blive endnu dyrere

Oven i tarifstigningen indfører Energinet også en abonnementsbetaling, hvor alle husholdninger og virksomheder skal betale 180 kroner årligt for hver elmåler.

Fødevareklyngen betaler tilsammen årligt 325 millioner kroner i tariffer for elforbruget herhjemme. Derudover kommer fødevareklyngens tarifbetalinger til lokale distributionsselskaber, der gør de forventede omkostninger betydeligt højere.

- Udmeldinger om prisstigninger gælder kun for Energinet. Det er desværre ikke utænkeligt at lokale og regionale selskaber vil følge med, siger Flemming Nør-Pedersen.

Flemming-Nør-Pedersen understreger, at L&F har forståelse for, at der er betydelige omkostninger forbundet med udbygning af elnettet som følge af den grønne omstilling, og at dette påvirker el-tariffen.

- Prisstigningerne er ikke nogen stor overraskelse, for grøn omlægning koster. Udfordringen er, at dette næppe er de eneste stigninger, vi kommer til at se. Derfor er vores opfordring også meget klar. Vi mener, at Energinet skal have et benhårdt fokus på at holde udgifterne nede og effektiviteten oppe. Det indebærer også, at man skal prioritere skarpt, så vi ikke risikerer at overinvestere i net-udbygninger, der reelt ikke er behov for, siger Flemming Nør-Pedersen.

Et udslag af storpolitik

Men spørger man hos Energinet, har selskabet ikke den store indflydelse på prisudviklingen. Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet, beskriver stigningen i Energinets eltariffer fra 2023 til 2024 som et resultat af nogle stærke udviklingstendenser og storpolitiske dønninger.

- Der sker meget i verden omkring os, der har stor indflydelse på, hvordan elforbrugernes tarif for 2024 kommer til at se ud. Den overordnede faktor er, at systemet skal omstilles, så strøm fra vind og sol erstatter olie, kul og naturgas, siger hun og fortsætter:

- Energikrisen på grund af krigen i Ukraine har gjort det endnu vigtigere, at den omstilling sker hurtigt. Det kræver alt sammen store investeringer i nyt elnet i disse år. Og derfor er det nødvendigt at hæve tarifferne for de næste par år, siger Marie Budtz Pedersen.

Går i dialog

I forbindelse med annonceringen af de øgede tariffer meddeleler Energinet, at man afholder et kort online informationsmøde torsdag den 12. september fra kl. 14.30 til 15.15 for alle interesserede.

På mødet vil Energinet forklare om baggrunden for tariffernes niveau, de nye metoder for opkrævning af eltarifferne samt svare på eventuelle spørgsmål.

Man kan tilmelde sig informatiosmødet på Energinets hjemmeside.

Læs også