Parkeringskældre og grøfteoprensning

Lige nu er entreprenørafdelingen hos Bejstrup Maskinstation i gang med at afslutte et stort projekt, der blandt andet omfatter en 1.900 kvadratmeter stor parkeringskælder. Selvom opgaverne i byen over de seneste år har taget til, er oprensning af grøfter, markdræn og gylletanke fortsat en vigtig del af forretningen.

Claus Hjardemål Christensen, afdelingsleder af entreprenørafdelingen hos Bejstrup Maskinstation, nyder at kunne byde ind på vidt forskellige opgaver, der spænder fra oprensning af grøfter til etablering af parkeringskældre.
Claus Hjardemål Christensen, afdelingsleder af entreprenørafdelingen hos Bejstrup Maskinstation, nyder at kunne byde ind på vidt forskellige opgaver, der spænder fra oprensning af grøfter til etablering af parkeringskældre.

Inden jul kørte de 16.000 tons jord væk.

Da LandbrugNord besøger byggepladsen i Aalborg-bydelen, Skalborg, i januar måned er maskinførerne fra Bejstrup ved at rette sandlaget på den 1.900 kvadratmeter store parkeringskælder af og sætte rækværk op omkring nedkørslen.

Gravemaskinerne blev sat i gang lige efter påske 2018, og tog i efteråret hul på sidste etape af byggeprojektet, der kommer til at huse godt 200 lejligheder i komplekset, der har fået navnet Oasen. Mens der allerede er rykket lejere ind i nogle af bygningerne, er planen, at det hele står klart i september måned i år, fortæller Claus Hjardemål Christensen, leder af Bejstrups entreprenørafdeling, der står for al jord-, kloak, og belægningsarbejde på projektet.

- Det er det største projekt, vi indtil videre har været med til. Og det er sjovt at være med til at starte helt fra nul, og se hvordan sådan et byggeprojekt udvikler sig. Der er lavet om på planerne mange gange, men nu kan man se, hvad det ender ud i, fortæller Claus Hjardemål Christensen, mens han ser maskinerne køre rundt på en noget mere overskuelig grund end han kom ud til i efteråret.

- Det var noget af et puslespil, da vi først gik i gang med at grave. Der var mange folk i arbejde rundt omkring på pladsen, og der var ingen vendeplads til vores lastbiler, så de måtte bakke hele vejen ind, fortæller afdelingslederen, der dog hurtigt kunne se tingene gå op en højere enhed.

- Vi begyndte at grave i uge 44, og firmaet, der stod for betonelementerne, havde sat dem op inden jul. Så alt klappede bare, konstaterer han.

Rigeligt med opgaver

Over de seneste år er der blevet flere opgaver a la den i Aalborg, og lige nu har Claus Hjardemål Christensen også flere mand i gang i Stilling syd for Aarhus, hvor der skal opføres seks boligblokke. Så langt sydpå har virksomheden aldrig været før, mens man lige for tiden også arbejder noget længere nordpå fra hovedkvarteret i Bejstrup ved Fjerritslev end man plejer. Tre mand er således sendt til Skagen for at assistere ved en havneudvidelse.

- Der er opgaver nok. Udfordringen i branchen er at finde folk. Der er ikke flere end dem, der går og arbejder nu. Heldigvis har vi ikke som i andre brancher oplevet at folk »hugger« medarbejdere fra hinanden. Vi er dem vi er, og så må vi finde den mængde opgaver, der passer til det, fortæller Claus Hjardemål Christensen.

Med maskinstation, maskinforretning, entreprenør- og anlægsafdeling beskæftiger Bejstrup i de travle perioder op til 160 mand. Entreprenørafdelingen tæller 22-23, mens nogle veksler imellem maskinstation- og entreprenørarbejdet.

Alle opgaver er vigtige

Selvom boligbyggeri, byfornyelser og havneudvidelser er blevet en del af repertoiret, fylder landbruget bestemt også stadig en stor del af entreprenørafdelingen hos Bejstrup.

- Før i tiden handlede det mest om landbrug. Nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg og så videre, indtil vi for omkring seks år siden landede med et tilbud på et boligbyggeri i Rughaven i Aalborg. Siden har det taget fart med den slags projekter. Men vi laver fortsat silopladser og asfaltering på landbrug, mens vi også har haft en del gyllebeholdere i ordrebogen, fortæller Claus Hjardemål Christensen, der traditionen tro også regner med at februar måned kommer til at byde på flere markdræningsopgaver.

- Der er ikke nogen opgaver, vi prioriterer over andre. Vi byder ind på de opgaver, vi mener, vi kan klare, og er klar til at rykke ud, når vi får en henvendelse. Det gælder både i forhold til landbruget – som også ligger i naturlig forlængelse af vores maskinstation – og andre projekter. Vi har brug for begge dele, fastslår Claus Hjardemål Christensen, der nyder de afvekslende opgaver.

- Der er stor forskel på at klare en landbrugsopgave og en opgave som vi ser her. Her er der meget mere kontrol og masser af byggemøder. Der er mange parter inde over, hvilket nogle gange godt kan blive en udfordring, men vi har heldigvis fundet ud af, at vi arbejder godt sammen med HP Byg, der står bag projektet her, siger han.

Økonomien afgør antallet af dræningsopgaver

Mens et flerårigt projekt som i Skalborg har sin charme, vil Claus Hjardemål Christensen på ingen måde undvære opgaverne i landbruget.

- Når vi er færdige med projektet her, er det jo slut. Så skal vi ud og finde et nyt. Men dræning og rensning af grøfter er tilbagevendende opgaver, hvor vi forhåbentlig kan holde fast i vores kunder, siger han.

Claus Hjardemål Christensen, der startede hos Bejstrup i 1992, har gennem årene oplevet, at landmændene har fået øjnene mere op for vigtigheden af at lægge nye og vedligeholde de gamle dræn, mens rensning af grøfter også ser ud til at være kommet længere op på prioriteringslisten.

- De fleste kan godt se, at det altså giver noget i den anden ende, når man får renset sine grøfter op regelmæssigt, konstaterer afdelingslederen, der dog stadig ser store udsving i antallet af dræningsopgaver fra år til år.

- Sidste år og også året før havde vi relativt mange dræningsopgaver. Jeg regner også med, at vi den kommende tid får en del at lave på den front. Men det er stadig en opgave, der afhænger meget af landmændenes økonomi. For manges vedkommende, er det stadig ikke der, de vil lægge særlig mange penge, fortæller Claus Hjardemål Christensen, der klarer dræningsopgaverne med en laserstyret drænkasse.

Læs også

Danmark i front på New Holland-entreprenørmaskiner