Inden besøg i Danmark: EU-udvalg vil tilpasse landbrugsstøtte på grund af krig

Et flertal i Europa-Parlamentets landbrugsudvalg opfordrer til kommissionen og medlemslandene til at ændre i den vedtagne reform af landbrugsstøtten på grund af krig og risiko for fødevaremangel.

Et flertal i EU’s landbrugsudvalg opfordrer til at tilpasse kravene for at få landbrugsstøtte til den fødevaresituation, der er opstået i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Store dele af landbrugsudvalget lander i dag i Danmark, hvor de er på besøg rundt i den danske landbrugssektor, og inden da har de altså påkaldt sig opmærksomhed ved at opfordre til ændringer af den reform af landbrugsstøtten, der blev endeligt vedtaget i november efter flere års forsinkelse. 

Reformen træder efter planen i kraft 1. januar, men udvalget vil altså kigge på de vedtagne regler en gang til i lyset af den nuværende stigning i fødevarepriser, der er opstået flere måneder efter, at Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande blev enige om reformen.

- En modificering af EU’s Fælles Landbrugspolitik (CAP) i en begrænset periode kan være en måde at modvirke den globale mangel på fødevare, og kan bidrage til fødevaresikkerheden, lyder det i brevet sendt til Europa-Kommissionen.

Små og store landbrugere i L&F er uenige om landbrugsstøttemidler

Op til rådsmøde

Brevet definerer ikke, hvilke tiltag der præcist skal ændres ifølge flertallet i udvalget, men især kravene om fire procents braklægning har i de seneste måneder været til kraftig diskussion, på grund af det store tab af fødevareproduktion verden kommer til at se i den kommende periode, hvor store dele af både den ukrainske og russiske produktion går tabt for verdenmarkedet. 

Adskillige aktører har foreslået de fire procents braklægning udsat på ubestemt tid. Heriblandt det danske Europa-Parlamentsmedlem Asger Christensen, der tilbage i marts foreslog det op til rådsmødet i starten ar marts for EU’s fødevare- og landbrugsministre.

Ved den lejlighed blev man dog foreløbigt enige om, at den enkelte medlemslande for nuværende kunne tage eksisterende brakmarker i produktion igen. 

Den nye opfordring fra parlamentets landbrugsudvalg kommer endnu engang op til et ministerrådsmøde. EU’s landbrugsministre samles således endnu engang tirsdag, hvor fødevaresikkerhed igen vil være på dagsordenen.

Imens er store dele af lanbrugsudvalget  i Danmark, hvor de i denne uge er på besøg fra mandag til onsdag. Her vil de blandt andet besøge Århus Universitet i Foulum, Danish Crown i Horsens og pyrolyseanlægget Stiesdal Skyclean i Skive.

Læs også