Skovejer: Aftale med kommunen øger skovgæsters engagement

Skovejer Ditlev Berner har lavet en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune, som betyder, at gæsterne i Pipstorn Skov skal samarbejde om brugen af skoven. Det har øget deres engagement og fællesskabsfølelse omkring skoven, fortæller han.

Den smukke og kuperede Pipstorn Skov er ikke blot et yndet udflugtsmål for sydfynboere med hang til udflugter, gå- og cykelture.

Med Fyns største samling af fortidsminder tiltrækker skoven også besøgende fra hele landet, som kommer for at se nærmere på de talrige stendysser og gravhøje.

Derudover betyder et samarbejde mellem skovejeren Ditlev Berner og Faaborg-Midtfyn Kommune, at skoven også giver mountainbikeryttere, orienteringsløbere, skoleklasser og mange andre et sted at udfolde sig.

Derfor er der anlagt to sheltere, mountainbikespor, orienteringsløbs-pæle, natur-motorik-bane og mange andre ting, som kan give skovens gæster en oplevelse udover den klassiske skovudflugt.

De nye muligheder har for eksempel ført til, at skoven jævnligt bliver brugt af skoleklasser, hvor læreren på én gang har nem adgang til hytter i skoven og til undervisningsmaterialer.

- Der er aktiviteter i skoven næsten dagligt, fortæller skovejeren Ditlev Berner. Han vurderer, at skovens nærhed til byen – der er kun en kilometer til Faaborg – er en stor del af årsagen til populariteten.

Uddelegering

Den sydfynske godsejer har aftalt med kommunen, at skovens brugere – jægere, skoler, institutioner, virksomheder, orienteringsløbere, mountainbikeryttere, osv. – i fællesskab skal blive enige om, hvordan skoven skal benyttes.

Det betyder, at brugerne skal blive enige om at koordinere aktiviteter, der spænder lige fra natløb til jagt og skoleudflugter. Derfor har de relevante foreninger og institutioner med interesse i området mødtes en del gange, siden aftalen blev indgået i januar 2015.

Ditlev Berner har ikke deltaget i møderne – brugerne er selv blevet enige om, hvor, hvornår og hvordan de forskellige grupper kan benytte skoven uden at genere hinanden og omgivelserne unødigt – inden for de rammer, som aftalen mellem Ditlev Berner og kommunen udstikker.

- Min tanke har været, at kunne jeg sammen med kommunen lave en model, hvor det i højere grad er brugerne selv, der har indflydelse på brugen af skoven, så kunne det være en fordel for alle parter, fortæller Ditlev Berner om sin tilgang til projektet.

Engagement

Ifølge Ditlev Berner er brugerne af skoven generelt tilfredse med ordningen, selvom det nogle gange kan være svært at imødekomme alles ønsker til brug af skoven. Der har blandt andet været udfordringer med at få nogle af de pladskrævende aktiviteter passet ind i forhold til andre brugergrupper, oplyser han.

Til gengæld oplever den sydfynske skovejer, at ordningen generelt har øget brugernes engagement og fællesskab omkring skoven. Og via dialog er det som regel lykkedes at skabe fælles fodslag.

- Vi har prøvet at engagere brugerne på en anden måde. Det har gjort, at der er flere, der føler ejerskab til skoven. Det er på godt og ondt, men det gør også, at de holder øje med skoven og i højere grad føler sig som en del af et fællesskab, der har glæde ved at benytte den, fortæller Ditlev Berner.

Mere enkelt

Han er også selv tilfreds med ordningen, fordi det passer ham bedre at lave en aftale med kommunen end at udleje aktiviteter/arealer til hver enkelt brugergruppe.

- Det er mere enkelt at administrere og styre brugernes rettigheder til skoven. Før var det for eksempel min opgave at forklare brugerne af skoven, at de ikke kunne komme i skoven de dage, hvor der er jagt. I dag er det et spørgsmål for brugergrupperne, siger Ditlev Berner.

Aftalen mellem ham og kommunen udløber ved udgangen af 2024.

Læs også