bannerPos

Anerkendt i samfundskontrakten

Flot udvejning uden vægt I det eksisterende slagtesvineanlæg med plads til 15 til 20 grise i hver sti og restriktiv vådfodring i fælleskrybbe præsterer Lars Jensen en flot udvejning. - Uden at prale er jeg ok god til at bedømme vægten med hovedparten indenfor fem kilo. Jeg købte da også en vægt for et halvt år siden, men er ikke rigtigt kommet i gang med at bruge den, fordi det stadig går så godt uden. Så indtil videre er det her ikke en vægtstald, men det bliver jo anderledes med det nye

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
18-02-2020 07:01
- Moderniseringsstøtten til nybygning af moderne slagtesvineanlæg er samfundets anerkendelse af vores bidrag til samfundsøkonomien og beskæftigelsen, siger Lars Jensen, Stensager Svin.

I meget runde tal investerer Lars Jensen, Stensager Svin I/S, 20 millioner kroner plus besætning og beholdninger i sit nye slagtesvineanlæg efter IntelliFarm-princippet med 6.000 stipladser. Heraf er henved de fem millioner moderniseringsstøtte.

- Først har jeg vel brugt mellem 300.000 og 400.000 kroner på forberedelserne, ansøgninger, og så videre, fortæller han om de foregående års planlægninger.

- Og jeg kan jo lige så godt være ærlig. Hvis ikke jeg havde kunnet få de omkring fem millioner i moderniseringsstøtte, ville jeg nok ikke have sat investeringen i gang. 

Selvom den nuværende produktion på 7.000 slagtesvin årligt har præsteret overskud i alle årene, og banken hellere havde støttet en fordobling af smågriseproduktionen, er en retning mod full-line produktion det, Lars Jensen vil forfølge.

Større sikkerhed

- Jeg synes simpelthen, det er mere rigtigt med full-line produktion. Men så er der jo også sikkerheden. Aktuelt, hvor det nye staldanlæg er på vej, har jeg jo i god tid opsagt smågriseleverancen til min faste aftager, og synes nu, jeg har større sikkerhed mod konsekvenserne af en eventuel udvikling af svinepesten i Europa. Og svinepesten har virkelig bekymret mig rigtigt meget.

Herefter bliver Danish Crown Lars Jensens faste aftager.

- Jeg tilhører den gruppe af landmænd, der synes, Danish Crown generelt har gjort det godt. Uden Danish Crown ville vi ikke have haft alle de gode samarbejdsaftaler rundt omkring i verden, der er så gunstige for os lige nu.

Nulpunkt på god afstand

Lars Jensen ser fortrøstningsfuld på fremtiden og ved naturligvis godt, at de nuværende priser ikke varer ved.

- Jeg har da beregnet nulpunktsniveauer for både det ene og det andet. Lige nu vil jeg lige afvente, at byggeriet er færdigt. Det er jo mange faktorer, der påvirker, hvor nulpunktet ender, siger Lars Jensen og mere end antyder, at encifrede kilopriser ikke slår ham af pinden, hvis det skulle komme dertil.- Vi har jo kunnet tjene penge hele tiden, men jeg vil da gerne indrømme, at moderniseringsstøtten bestemt har givet en tilskyndelse til at etablere den formentlig lidt dyrere staldtype med den helt store optimering på arbejds- og indeklima.

Stensager Svin I/S

  • Nuværende produktion: 850 søer/7.000 slagtesvin årligt
  • Ejerforhold: Interessentskab, Stensager Svin I/S
  • Medarbejdere: 5 fuldstidmedarbejdere i svineproduktionen
  • Samarbejde med bror, der har en mælkeproduktion med 280 køer samt faderen, der tager sig af det fælles markbrug på cirka 650 hektar, der også er organiseret som et I/S
  • Igangværende nybyggeri: Intellifarm slagtesvinestald med 6.000 stipladser (forventes færdigt sommeren 2020)
  • Slagteri: Danish Crown

Regulering af adfærd

Selvom erhvervsagtig aktivitet ikke umiddelbart synes forenelig med en masse tilskuds- og støttesystemer, affinder Lars Jensen sig med den del af samfundskontrakten, hvor der hele tiden reguleres politisk for at styre produktionslivets adfærd.

- Man kan jo opfatte det sådan, at de seneste regeringer - og også den nuværende – faktisk vil regulere os i en bestemt retning. Der er da ingen tvivl om, at IntelliFarm staldtypen har fået masser af tilskud for at blive udviklet i en bestemt retning, der ikke bare er det allerbilligste, men som også opfylder en masse af de målsætninger, man som samfund ønsker af os, for eksempel mulighed for luftrensning med mere.

Pænt udseende

Som eksempel nævner Lars Jensen, at flere ting også følger hans egne dagsordener, for eksempel at byggeriet af en panelstald også har et pænt udseende, har langt færre emissioner og en meget fin dyrevelfærd.

- Det er min oplevelse, at kreditgiverne efterhånden også respekterer, at vi har holdninger til for eksempel staldenes udseende, siger han.

Med den politiske opmærksomhed, tilskudsordninger og moderniseringsstøtte og andre udefra kommende forhold, regler og krav, kunne man tro, landmandens eget personlige engagement forsvinder.- Det hele flugter også i min retning og jeg elsker at fortælle – ikke bare landmandskolleger, men også alle andre - om grisekødets fortræffeligheder. Jeg har helt ind i hjertet en stolthed ved produktet. Her i weekenden hjalp min kone med at stege schnitzler og lave frikadeller til rejsegildet, siger han med et kærligt blik på telefonens skærmbillede af hustruen.

Stolt af kvaliteten

- Det kan da ikke passe, vi til et rejsegilde over et nyt slagtesvineanlæg til kvalitetsgrise skal servere nogle billige røde pølser. Når vi holder rejsegilde, skal håndværkerne da smage og opleve det »fineste«, vi kan frembringe, lyder det mens Lars Jensen serverer sine fine velsmagende hjemmerøgede snacks af svinemørbrad.

- Sammen med en god ven, der er slagter, synes jeg det er meget spændende at udvikle nye måder at forarbejde svinekødet.

boje@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 46 76 25

Nyt projekt skal gøre robotter klogere

Danske Agrointelli er med i et internationalt samarbejde, der skal gøre de robotter, der anvendes i blandt andet landbruget, langt klogere end de er i dag.

Færre dødfødte med nyt overgangsfoder

- Faringerne forløber upåklageligt, og grisene er kæmpestore og levedygtige. Det kører bare. Driftsleder Lizette Pilegaard lægger ikke skjul på, at hun er tilfreds med effekten af et nyt overgangsfoder til søer, som Vestjyllands Andel har udviklet.

Den døde kat hopper en sidste gang

Aktierne har taget et pænt ryk op hen over ugen. Det er ikke et tegn til, at krisen er ovre. Det er blot en naturlig korrektion efter fire uger med voldsomme kursfald. Vi så det samme under finanskrisen. Her foretog aktierne også et pludseligt ryk op, inden det igen gik kraftigt ned. I trading kalder man det for en død kat, der hopper.

Forårsarbejde i Nordsjælland

Arresøgaard Maskinstation er i denne uge begyndt på såarbejdet. Første opgave var etablering af vårbyg isået forskellige companion crops direkte i stub.

Svineproducent: Tilsætningsstof giver mine søer en stabil brunst

Manglende brunst hos søerne blev en saga blot, da østjysk svineproducent begyndte at bruge fodertilsætningsmidlet Micro-Aid.

Vilofoss gør zinkløs foderløsning bedre

Der er en tydeligt sammenhæng mellem proteinniveau og risikoen for diarré, men samtidigt er protein også nødvendig for at opnå maksimal tilvækst. Den balance synes med LoZn-konceptet fundet hos Vilofoss.
Side 1 af 1806 (36118 artikler)Prev1234567180418051806Next