2,2 km Baltic Pipe gennem markerne

Stig Bille Brahe Selby føler sig krænket over erstatningen og hele sagsforløbet for projektet. For tiden gælder det dokumentation af de mange ulemper, som gravearbejdet og rørlægningen fører med sig.

89.000 kroner pr. kilometer. For så få midler kan polakkerne få leveret gas fra de norske naturgasfelter i Nordsøen via Baltic Pipe rørledningen, som i denne tid graves ned på tværs af Danmark.

- Det svarer samlet til kun omkring 20 millioner kroner i erstatning for de servitutter, vi som lodsejere for evigt må leve med i vore skøder. Vi mister blandt andet muligheden for at plante eller bygge i op til et 200 meter bælte ved at have en sådan ledning liggende på ejendommen, siger Stig Bille Brahe Selby, Rønningesøgaard, der med 2,2 kilometer er blandt de mest berørte lodsejere ved linjeføringen af gasledningen.

Daglig dokumentation

Dertil kommer så erstatningen for strukturskaderne i forbindelse med gravearbejdet og de kommende år frem, afgrødeerstatning og andre ulemper, som skal kunne dokumenteres.

Derfor er Stig Bille Brahe på daglige inspektioner med blok og mobiltelefonkamera langs det omfattende gravearbejde og nedlægning af rør, som fra 1. marts og efter planen frem til 1. juli foregår på Rønningesøgaards jordarealer.

- Vi får mange gener under arbejdet. Vi måtte opgive at dyrke kartofler og rødsvingelmarken er skåret midt igennem. Og i årene fremover i form af ødelagte marker og dræn, forventer godsejeren, der taler af erfaring.

I alt 10,5 km gasrør

På Rønningesøgaards jorde blev der i 1982 nedgravet seks kilometer naturgasledning og etableret en gasstation. Siden er endnu en kilometer Dong-ledning anlagt, og nu kommer så de to kilometer gasledning af hidtil usete dimensioner og i et arbejdsbælte på 32 meter bredde. Det vil sige i alt 10,5 kilometer gasledninger på gårdens arealer!

- Tilbage i 1982 fik vi to kroner pr. kvadratmeter, og med inflation svarer det til de seks kroner, vi er blevet stillet i udsigt for den langt større Baltic Pipe-ledning, siger godsejeren, der kun har dårlige oplevelser med de indtil videre fire møder og kontakten, han har haft med Energinet samt besøget af Ekspropriationskommissionen.

- Alt er bestemt på forhånd. Det er rent monolog og en proforma-forestilling, siger godsejeren, der indtil videre har brugt over 200.000 kroner på skrivebordsarbejde, rådgivning, advokatbistand og dokumentation, siden Baltic Pipe-planerne blev offentliggjort.

Gravplads og okker

Baltic Pipe-projektet har mødt flere forhindringer i Rønningesøgaards jorde. Eller…?

- Vi havde fortalt Energinet, at der lå en bronzealder-gravplads hos os. Men alligevel føres gasrøret lige igennem kulturarven, som Østfyns Museum forinden i døgndrift -for vore skattepenge - har opgravet og fjernet, fortæller Stig Bille Brahe og sætter tilmed spørgsmålstegn ved lovligheden i forhold til Malta-konventionen. Den foreskriver således medlemslandene at bevare kulturarven på stedet.

En anden oplevelse var entreprenørens konstatering af store mængder vand med okker i jorden ved prøveopgravningerne i arealet ved Vindinge Å.

- De ville have lov til at pumpe det ud på vore marker. Det vil vi selvfølgelig ikke gå med til, så i stedet blev det foreslået at pumpe op i en container for at lade okkeren bundfælde, eller blot sende det direkte ud i åen. Det bliver meget omkostningstungt, og ude i åen dør fiskene, da okkeren tager alt ilten i vandet, påpeger godsejeren, der fortæller, at den sjældne fisk Smerling som det eneste sted på Fyn netop findes i Vindinge Å ved Rønninge.

Grundlovsstridig gasledning?

Stig Bille Brahe Selby sætter et stort spørgsmålstegn ved, om Baltic Pipe-ekspropriationen i linjen fra Esbjerg til Sydsjælland overholder Grundlovens paragraf 73 om, at almenvellets interesser skal tilgodeses.

- Begrundelsen for, at daværende energiminister Lars Chr. Lilleholt underskrev aftalen om linjeføringen gennem Danmark – sågar uden en folketingsbehandling, den var, at det kommer alle de danske gasforbrugere til gode med lavere takster og 125 kroner årligt til hver husstand med gasfyr. Nu hører vi så, at Folketinget vil udfase naturgas i Danmark. Så holder den begrundelse ikke længere i retten.

Polsk købmandsforretning

I stedet kalder den østfynske godsejer det for et politisk projekt, ikke mindst en polsk købmandsforretning.

- Polakkerne fik i 2015 overtalt EU til, at landet vil være en central gas-distributør, i parentes bemærket med EU-betalte midler. Derfor skal der skaffes så meget gas til projektet som muligt, hvad enten det skal hentes i Nordsøen eller hos russerne. Det kommer så nu til at gå ud over vi 560 danske lodsejere, fordi tyskerne ikke ville have gasledningen gennem Schleswig-Holstein, og fordi det er lykkedes for Energinet at få erstatningen til os ned på et niveau, så linjeføringen på landjorden er billigere end lægge gasledningen ned gennem Kattegat og Storebælt.

Sammen med 75 andre lodsejere har Stig Bille Brahe anlagt sag om erstatningsniveauet overfor det statsejede Energinet, som kører hele den danske del af Baltic Pipe-projektet.

Læs også