Beboelse på 900 kvadratmeter

Anne og Stig Bille Brahe Selbys private hjem er halvdelen af den fredede 1.800 kvadratmeter to-fløjede hovedbygning fra 1596 og 1757, der i sagens natur kræver stor vedligeholdelse.

Stig Bille Brahe Selby, som er fjerde generation på Rønningesøgaard, er på hovedtrappen, som er omkranset af en portal med relief af slottets bygherre i 1596, Casper Markdanner og dennes hustru.

Kammerherre, hofjægermester Stig Daniel lensgreve Bille Brahe Selby og hustruen Anne har god plads i privatbeboelsen, selv om de kun anvender halvdelen af rummene på Rønningesøgaard. Den smukt beliggende, fredede hovedbygning i fem niveauer lige ud til Vomme Sø er således på 1.800 kvadratmeter, men hverken kælderen i østfløjen, som er dateret helt tilbage til 1596, eller spærloftet øverst anvendes i det daglige.

- Selv om der er passet godt på bygningen gennem tiderne, så kræver det en stor indsats af ikke mindst min kone i det daglige. Men både overfor de tidligere generationer og fremtiden har vi en forpligtigelse til at vedligeholde bygningen, understreger Stig Bille Brahe Selby, der selv er 4. generation i slægten, der overtog herregården i 1913.

100 vinduer renoveret

Blandt andet blev de omkring 100 vinduer i hovedbygningen restaureret for nogle år siden. Det beløb sig til en million kroner, hvor der dog var tilskud fra Kulturstyrelsen som et led i fredningen, samt fra to private fonde.

I alt er der 4.500 kvadratmeter bygninger på den østfynske herregård. Avlsbygningerne blev opført i 1932 efter en brand. De rummede dengang kostald og lader. Efterfølgende kom der grise på Rønningesøgaard, mens bygningerne i dag anvendes til kornlager, maskinhus, værksted og gårdens store flisfyr. Desuden er en stor lade udlejet til halmopbevaring.

Derudover er der fem huse på matriklen, som alle er udlejet. Det er forvalterboligen på 400 kvadratmeter, hvor Anne og Stig Bille Brahe Selby boede indtil år 2000, hvor hans far døde, samt en gartnerbolig, chaufførbolig, et skovhus og Oldemosehuset, hvor herregårdssmeden boede. Flere andre huse, som hørte til Rønningesøgaard, er med tiden nedrevet eller solgt.

Rønningesøgaard

Historie:

Rønningesøgaard nævnes første gang i 1326 som særbrudsgaard fra landsbyen Rønninge, hvor den opføres som sædegaard ved to forposter til Nyborg Slot som en del af kongens ejendom

Ejere:

Slægten Rønning har sædegaarden frem til 1577, hvor den købes af Caspar Markdanner, som opfører slottet ved Vomme Sø. Senere overtages den af adelsslægten Mylius. I 1913 køber Preben Charles lensgreve Bille Brahe Selby Rønningesøgaard. Fjerde generation, kammerherre, hofjægermester Stig Daniel lensgreve Bille Brahe Selby (68) og hustruen Anne overdrager i 2019 Rønningesøgaard til sønnen Bent Charles greve Bille Brahe Selby (31), som er advokat

Bygninger og areal:

Hovedbygningen er i alt på 1.800 kvadratmeter. Staldbygninger på 4.500 kvadratmeter er i dag kornlager, maskinhus, værksted, fyrrum, m.m. Desuden ejes seks huse, som er udlejet

Landbrugsarealet er på 260 hektar. Tilhørende skovareal på 90 hektar. Dertil kommer Vomme Sø og engarealer på 20 hektar

Læs også