200 dræn skåret over

Aktuelt forberedes underføringen af Baltic Pipe-gasrøret under Fyns næststørste å. Imens skal Vindinge Å rørlægges. Til venstre den midlertidige bro, som har kunnet bære de over 100 tons tunge gravemaskiner.

Selv om de næsten to kilometer Baltic Pipe gasledning er ved at være dækket til, er sporene i Rønningesøgaards marker på ingen måder slettet. Stig Bille Brahe har opgjort, at omkring 200 dræn er skåret over, men heldigvis har hans tilknyttede drænskonsulent, Ole West Hansen fra Myllerup Entreprenør, kunnet konstatere, at løsningen og reparationerne af drænledninger ser ud til at fungere.

Når dette arbejde er tilendebragt, vil det ophobede muldlag langs linjeføringen blive lagt tilbage.

I den vestlige ende af herregårdens marker ligger gasledningen dog fortsat frit, idet der nu arbejdes på rørlægningen af Vindinge Å, så Baltic Pipe-røret kan passere under åen.

Læs også