Håndværkerne er blevet dyrere

Priserne på blandt andet tagdækning, murer- og tømrerarbejde er steget mere end de generelle priser i samfundet, konstaterer Danmarks Statistik ud fra nye tal.

En række håndværkertjenester er steget mere i pris end de generelle priser i samfundet over en periode på fem år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

- De største prisstigninger har fundet sted blandt murerne, hvis ydelser er steget 16 procent i pris fra 2015-2020. Til sammenligning er de generelle priser på tjenester i samfundet i denne periode steget med 8 procent. og de generelle forbrugerpriser med 3 procent, skriver Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

Murernes priser er altså procentvist steget dobbelt så meget som de generelle priser på tjenester i samfundet og fem gange så meget som samfundets generelle forbrugerpriser.

Indekset et forbrugerprisindeks, der ikke siger noget om, hvor dyr en tjeneste er i absolutte tal, men snarere hvordan prisen på denne har udviklet sig over en årrække.

Tømrere på tredjepladsen

De næststørste prisstigninger har fundet sted blandt tagdækkere. Her er priserne steget med 14 procent på fem år, hvilket er dobbelt så meget som de generelle priser på tjenester og fire gange så meget som de generelle forbrugerpriser.

Derefter følger tømrerne, hvis priser er steget med 12 procent, og VVS’erne, hvis priser er steget med 11 procent. De mindste prisstigninger har fundet sted blandt elinstallatørerne og inden for faget bygningsfærdiggørelse, hvor priserne er steget med 10 procent.

Gennemsnitligt er priserne for »renovering og vedligeholdelse«, som er et samlet indeks for alle de nævnte håndværksfag, steget med 12 procent på fem år. Dermed placerer tømrerne sig lige på gennemsnittet, mens elinstallatører og bygningsfærdiggørelse placerer sig under gennemsnittet for renovering og vedligeholdelse generelt, skriver Danmarks Statistik.

Hvad er et forbrugerprisindeks?

• Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks måler, hvordan priserne i Danmark udvikler sig. Indekset siger altså ikke noget om, hvad en specifik varer koster på et givent tidspunkt, men hvordan prisen på varen har udviklet sig over tid

• Indekset over de danske forbrugerpriser opgøres på baggrund af 25.000 priser på cirka 1.000 forskellige varer og tjenester, der indsamles fra omkring 1.800 butikker og virksomheder

Læs også