ECB ændrer »forward guidance«

Det pengepolitiske møde i den europæiske centralbank torsdag gav nye signaler til markederne i form en ændret »forward guidance«.

Et pengepolitisk møde torsdag i den europæiske centralbank ECB mundede ud i nye signaler til markederne.

- ECB ændrer hverken renten eller på opkøbsprogrammerne. Det eneste, der ændres, er helt som ventet »forward guidance«, hvor man nu lover at fastholde renten på nuværende niveau, indtil den kortsigtede inflationsprognose viser en inflation på 2 procent, som opretholdes i hele prognoseperioden ud, og ventes at stabiliseres der.

- ECB nævner også, at det kan betyde en periode med inflation over target. Tidligere lovede ECB at fastholde renten på nuværende eller et lavere niveau, indtil inflationen konvergerer mod et niveau tilpas tæt på, men dog under 2 procent, skriver Nykredit i en kommentar, og tilføjer:

ECB-inflationsprognosen har i 2023 en inflation på 1,4 procent – så der er meget lang vej igen. Den nye guidance fra ECB betyder, at renterne skal fastholdes lave i længere tid. 

Læs også