Sælgerpantebrevsmodel kan skubbe gang i salg af ejendomme

Den såkaldte sælgerpantebrevsmodel kan måske hjælpe til at løse landbrugets store udfordring med at få generationsskiftet ejendomme, vurderer en rådgiver.

Når en landbrugsejendom bliver solgt, medfører det ofte en stor skattebetaling. Hidtil har det ikke været muligt at udskyde beskatningen ved salg, selvom sælger var med til at finansiere købet i form af et sælgerpantebrev. 

Ved virksomhedsophør vil det typisk medføre en beskatning af fortjenesten på 42,7 procent i salgsåret.

Men med den såkaldte sælgerpantebrevsmodel er det nu muligt at fordele skattebetalingen over en årrække. Modellen kan dermed være et vigtigt redskab til at løse udfordringerne med ejerskifte, er vurderingen fra rådgivningsselskabet SLF.

- Med sælgerpantebrevene skal en ældre landmand ikke længere betale skat af hele provenuet med det samme, og køber får lettere ved at skaffe den sidste del af finansieringen. Det kan forhåbentlig sætte nogle generationsskifter i gang, siger driftsøkonomikonsulent Mathias Andersen.

Beskatning udskydes

Sælgerpantebrevsmodellen omfatter for eksempel den del af en landbrugsejendom, der benyttes til aktiv landbrugsdrift på salgstidspunktet. Modellen indebærer, at sælger kan udstede et sælgerpantebrev på hele eller en del af ejendomsavancen. Det betyder konkret, at beskatning af indtil 10 procent af den kontante salgssum kan udskydes. Sælgerpantebrevet skal have pant i fast ejendom, hvilket typisk sker igennem tinglysning. 

Sælgerpantebrevet skal udstedes med en kursværdi, der svarer til den ejendomsavance, der vælges udskudt. Sælgerpantebrevet skal ligeledes have den samme løbetid, som ejendomsbeskatningen ønskes fordelt over. Rente fastsættes efter markedsmæssige vilkår.

Skattespecialist i SLF, Lone Hauge, uddyber:

- Den del af fortjenesten, der er udstedt sælgerpantebrev på, udskydes til beskatning i op til de efterfølgende 10 år. Det er også tilladt at fordele beskatningen over en kortere periode. Disse vilkår medfører, at sælger beskattes af fortjenesten i takt med at sælgerpantebrevet afdrages, siger hun. 

Er det en god ide?

Sælgerpantebrevsmodellen er en metode til at udskyde beskatningen over flere år. Det kan derfor være en tilskyndelse til, at en velkonsolideret landmand kan bidrage til finansiering, når en yngre køber ikke kan få finansieret hele købesummen på traditionel vis.

Hvis der derimod er tale om en landmand, der fortsætter sin virksomhed efter salget af ejendommen, kan der være andre metoder til skatteudskydelse, der kan være mere gunstig for sælger. 

- Sælgerpantebrevsmodellen er derfor én blandt flere muligheder, du bør overveje, hvis du står over for at skulle sælge ejendommen. Der er dog også nogle forhold ved modellen, der indebærer en risiko for dig som sælger, lyder det fra SLF, der opfordrer landmændene til at få kvalificeret hjælp, inden de tager en beslutning.

mip
 

Læs også