Porcus sætter sig tungt på kyllinger med ny aftale: Vil fremtidssikre fjerkræbranchen i Danmark

Svinedyrlægerne fra Porcus er nu ved at etablere et nyt forretningsben med fokus på fjerkræ og vil danne en egentlig praksis, der skal sikre et generationsskifte inden for den danske, veterinære kyllingesektor.

Et skærpet fokus på landbrugets udledninger baner vejen for en større kyllingeproduktion i Danmark.

Blandt andet derfor vil den Odense-baserede veterinære tjeneste Porcus, der traditionelt har haft fokus på svin, nu lægge flere ressourcer i sin fjerkræafdeling, Porcus Poultry, som siden årsskiftet har været en egentlig enhed. Det sker efter, at Porcus pr. 1. april har indgået en aftale med Danhatch Denmark A/S om veterinære tjenester på cirka 25 bedrifter.

- Vi ser et stort perspektiv i at lave en fjerkræ-praksis her i Danmark, selvom det har været prøvet før uden succes. Vi har gennem flere år kigget ud over landets grænser og ser ikke kun Porcus i en dansk kontekst, men i højere grad i en europæisk. Her vil en fjerkræafdeling bidrage positivt qua den store internationalisering, der er i den branche, siger Lars Morten Jensen, fjerkræchef hos Porcus.

Udvidet fjerkræ-afdeling

Indtil nu har selskabets fjerkræ-aktiviteter begrænset sig til et samarbejde med Danpo A/S, hvor man har haft tre dyrlæger tilknyttet. Men med en egentlig praksis vil det være muligt for Porcus at skabe rammer for vidensdeling og få dygtiggjort sig på området.

- Vi har for alvor opprioriteret området, og hvor det tidligere har kørt parallelt, kaster vi nu flere kræfter ind i vores fjerkræinteresser. Det betyder at udviklingen af dyrlæger og selve produktudviklingen og innovationen vil blive varetaget af en partner, siger Lars Morten Jensen, som fremadrettet vil være chef for afdelingen.

Bekymringen hos Porcus har været, at man ville komme til at mangle veterinær-viden om fjerkræ herhjemme. Flere af de erfarne fjerkræ-dyrlæger i Danmark nærmer sig pensionsalderen. Her kan en egentlig praksis sørge for at stå for det nødvendige generationsskifte.

- Det er vigtigt, vi snart begynder på en kraftig vidensdeling, så der ikke kommer et stort »videnstab«. Blandt andet derfor er det også et rigtig godt tidspunkt for os nu. Vi skal have opsamlet alt den viden, vi nu kan, ud af de nuværende dyrlæger i Danmark, som vi overtager fra. Det er ikke helt fastsat endnu, men det bliver måske en fem-seks møder om året, hvor vi kommer til at invitere specialister ind til os. Vi går til opgaven med stor ydmyghed og glæde, men ingen skal være i tvivl om, at vi forsat vil være de bedste på både svin og fjerkræ, siger Lars Morten Jensen.

Kombineret viden

Oprustningen på fjerkræ betyder, at Porcus fremover vil være fem dyrlæger tilknyttet området. Og man leder yderligere efter par medarbejdere, for planen er vokse, på både fjerkræ og grise, og finde nye kunder.

Fjerkræchefen påpeger samtidig, at der er flere elementer i arbejdet, hvor de to typer dyrehold vil kunne lære fra hinanden. Fjerkræ i Danmark er notorisk kendte for en stærk smittebeskyttelse, sin rengøring og et lavt antibiotikaforbrug i den måde, man driver produktion på.

Her er der fuldstændig styr på sundheden igennem hele produktionskæden, mener Lars Morten Jensen. Således er der en oplagt mulighed for at overføre de elementer til svinebranchen. Omvendt kan det brede fokus på den samlede produktion, man kender fra grisebranchen, også inspirere til nye synspunkter i kyllingesektoren.

Lige nu udgør de veterinære tjenester inden for fjerkræ en mindre del af Porcus’ samlede omsætning. Under 10 procent, fortæller Lars Morten Jensen. Planen er dog at vækste forretningen, så den i takt med, at Porcus også udvider på svin, vil følge med og fortsat udgøre omkring 10 procent.

Fjerkræchefens vurdering er, at kyllingeproduktion i Danmark vil stige, sådan som debatten om CO2-afgift og grøn dagsorden går.

Læs også