Prehn: Plan for udfasning af buræg på vej

Står det til fødevareminister Rasmus Prehn (S), rykker en fremtid uden burhøns i Danmark tættere på snart.

Fødevareministeriet er på vej med en plan for udfasning af buræg i Danmark, der kan forventes klar på den anden side af sommerferien.

Det oplyser fødevareminister Rasmus Prehn (S) i et svar til Enhedslistens fødevareordfører Søren Egge Rasmussen. Den 2. maj spurgte Egge, om »Regeringen vil tage  initiativ til at lave et forbud mod produktion af buræg i indeværende folketingsperiode«. Det var således blevet lovet i forbindelse med behandling af beslutningsforslag B 16 i Folketinget den 26. november 2020, der i den sidste ende bortfaldt, fordi beslutningsforslaget ikke nåede at blive færdigbehandlet i løbet af dét folketingsår. 

Samtidig ville regeringen i sin tid ikke stemme for det oprindelige forslag, der gik på at forbyde produktionen af buræg med udgangen af i år, da Rasmus Prehn vurderede, at den tid, der var sat af til udfasning af erhvervet, var for kort.

Alligevel meldte Prehn i slutningen af 2020 ud, at han støtter en dialog om at udfase buræg fuldstændig i Danmark.

- Dyrevelfærden skal løftes, så hønerne kan støvbade og få basket mere med vingerne, men det skal ske i et tempo, hvor landmændene kan følge med og omstille sig, hvis det er det, de ønsker. Forbrugerne er i den grad gået forrest på den her dagsorden, og den bakker jeg op om som minister. Men det skal ske i dialog med erhvervet, sagde Rasmus Prehn ved den lejlighed.

Overvejer ekspropriering

Det er lettere sagt end gjort helt at udfase produktionen af buræg i Danmark, og derfor arbejder man hos ministeriet på en model, hvor buræggene udfases »hurtigst muligt, samtidig med at overgangsperioden fastsættes hensigtsmæssigt, herunder med hensyntagen til de juridiske overvejelser, som en udfasning giver anledning til«, skriver Prehn i svaret.
Samtidig vil der også være økonomiske konsekvenser af et forbud.

- Jeg kan i den forbindelse oplyse, at der i de nævnte overvejelser indgår spørgsmål om bl.a. ekspropriation samt om de rammer for en udfasning, som eventuelt følger af anden relevant lovgivning, skriver Prehn og fortsætter:

- Der indgår i den forbindelse helt naturligt også overvejelser om de økonomiske konsekvenser for erhvervet, som en udfasning giver anledning til.

Der er nogle få anlæg tilbage, hvor der produceres buræg i Danmark. Jørgen Nyberg Larsen, der er sektorchef i Landbrug & Fødevarer, siger til netmediet Nordtinget, at der er syv anlæg tilbage i Danmark, som har en samlet værdi på 125 millioner kroner. Nogle af anlæggene vil kunne laves om til produktion af skrabeæg i stedet. Der vil dog stadig kunne findes buræg i Danmark, selv efter et forbud, da blandt andet hoteller importerer buræg fra udlandet. 

Produktionen af buræg har været stærkt nedadgående i Danmark de seneste år. I 2021 blev der produceret 10,5 millioner kg buræg i Danmark, mod 12,2 millioner kg i 2020 og 13,8 millioner kg i 2021. Og går vi tilbage til år 2000 blev der til sammenligning produceret 28,7 millioner kg buræg det år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Læs også