Vejledning til salg af eget slagtet fjerkræ

Der er hjælp og vejledning at hente for dem, der ønsker at sælge eget slagtet fjerkræ. På Fødevarestyrelsens hjemmeside findes en detaljeret guide. Der kan give svarene på det fleste spørgsmål, der rejser sig.

Hvad kræves der, hvis man som privatperson og hobbyavler ønsker at sælge egne slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner?

Svaret kan findes op Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der findes en guide om netop salg af eget slaget fjerkræ, og de krav der stilles i forskellige scenarier.

Kravene afhænger blandt andet af hvilke og hvor mange slagtede dyr man ønsker at sælge, og hvordan man har tænkt sig at sælge dem.

Blandt andet skelner man imellem om man selv vil slagte eller sælge til et slagteri, og om man vil sælge dem fra egen stalddør, gårdbutik eller en helt anden gårdbutik.

I guiden kan man læse, at der ved stalddørs- og gårdbutikssalg er et maksimum på 2.000 stykker slagtet fjerkræ, og hvor der er krav om salmonella-test ved høns, kyllinger og kalkuner, mens der ikke er det for ænder og gæs.

Yderligere omkring dyresundhed er der tillige krav om vaccination mod Newcastle Disease og for Aviær Influenza (fugleinfluenza, red.), hvor man har mere end 100 fjerkræ gående.

Man kan læse meget mere om regler, krave m.m. i guiden der findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside – www.foedevarestyrelsen.dk

Læs også