Nyt sygdomsudbrud: Må aflive 50.000 høns

En besætning med 50.000 høns er ramt af smitsom og dødelig fugleinfluenza. For at begrænse både fuglenes lidelser og smitterisikoen bliver hele besætningen aflivet de kommende dage.

Her ses smittezonerne i forbindelse med udbrudet af fugleinfluenza i Ørum udenfor Vejle. Inden for 10 km-zonen ((markeret med blåt) er det nu forbudt at flytte æg og fjerkræ uden dispensation fra Fødevarestyrelsen, og det er et krav, at alle fjerkræejere skal registrere sine dyr på landbrugsindberetning.dk.

I en stor hønsebesætning i Ørum i Hedensted kommune opstod der nytårsaftensdag mistanke om fugleinfluenza, da flere høns blev fundet døde. Fødevarestyrelsen har taget prøver, og sent nytårsdag kom resultaterne fra Statens Serum Institut. Fjerkræet er ramt af fugleinfluenza.

- Besætningen har den dødelige og meget smitsomme H5N1 fugleinfluenza. Derfor vil vi de kommende dage aflive hele besætningen med 50.000 høns. Det er mange fugle, men det er desværre nødvendigt, både for at begrænse fuglenes lidelser og for at forebygge smittespredning, siger sektionsleder i Fødevarestyrelsen, Lotte Brink.

Udbruddet er det fjerde siden oktober. I slutningen af oktober ramte sygdommen en mindre hobbybesætning på Als i Sønderjylland, én måned senere var det en kalkunbesætning ved Slagelse med 34.000 kalkuner, og kort før jul endnu en kalkunbesætning, denne gang på Lolland med 36.000 kalkuner.

Ifølge CHR-registret er der tale om en såkaldt centralopdrætsvirksomhed af slagtekyllinger i Ørum, ejet af Danhatch, der i fællesskab er ejet af DLG og Danish Agro.

Endvidere fremgår det også af husdyr-registret, at der på en nærliggende bedrift med 15.000 slagtekyllinger, også ejet af Danhatch-koncernen, er mistanke om smitte med fugleinfluenza

Nu må områdets fugleejere hverken flytte fugle eller æg

Fødevarestyrelsen har fra natten til den 2. januar oprettet en restriktionszone ved den ramte hønsebesætning ved Ørum. I en radius på 10 km er det nu forbudt at flytte æg eller fjerkræ uden særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, og alle fjerkræejere skal registrere deres fuglehold på landbrugsindberetning.dk. Restriktionerne kommer til at gælde fjerkræproducenter og hobbyavlere i området, som tilsammen ejer mere end 450.000 fugle.

- Vi må igen understrege, at det er uhyre vigtigt, at alle, der har fugle, følger reglerne og holder dem inde eller overdækket, så fuglene ikke kan blive ramt af smitte fra de vilde fugle, siger Lotte Brink.

Hvis indhegningen er 40 kvadratmeter eller mindre, eller hvis man har færre end 100 fugle, som ikke er fjerkræ, så har man ikke pligt til at overdække dem. Af hensyn til fuglenes sundhed anbefaler Fødevarestyrelsen dog, at man holder dem indhegnet og overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd.

De mange tusinde smittede høns ved Ørum bliver aflivet i et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når fuglene er kørt væk, bliver hele ejendommen rengjort og desinficeret, inden den igen kan blive fyldt med fugle. 

Fødevarestyrelsen forventer tidligst at kunne ophæve restriktionerne 30 dage efter, at aflivning af fuglene og desinfektion af ejendommen er afsluttet.

Læs også