Ande- og fasanopdrættere mangler orden i papirerne

En stikprøvekontrol, som Fødevarestyrelsen har gennemført tidligere i år blandt knap 50 opdrættere og udsættere af fasaner og gråænder til jagt, har vist store mangler i deres registrering af køb, salg og udsætning af fuglevildtet. Også den lovpligtige registrering af besætningerne i det Centrale Husdyrbrugsregister halter. I alt blev 44 procent af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg, ifølge Velas’ Flexnyt, afsluttet med enten en indskærpelse eller en politianmeldelse.

Fugleinfluenza

Endnu en gang er en kalkunbesætning ramt af smitsom fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen har aflivet de 36.000 dyr i besætningen.

Endnu en gang mindes om reglerne som blandt andet betyder, at man skal holde sine fjerkræ inde eller overdækket for at hindre smitte fra vilde fugle, hvis man har en større besætning. Har man færre end 100 fugle eller en indhegning, der er på 40 kvadratmeter eller mindre, er der ikke krav om overdækning. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man overdækker hønsegården med fast tag, net eller tråd.

Som følge af den høje risiko for fugleinfluenza skal fugle fodres under tag, så vilde fugle ikke kan komme til hverken foder eller drikkevand. Fødevarestyrelsen anbefaler endvidere, at man skifter fodtøj inden besøg i besætningen.

Får man mistanke om fugleinfluenza i sine dyr, det kan for eksempel være høj dødelighed og luftvejssymptomer, skal man kontakte en dyrlæge.

Læs også