Danske æg med mindre klimaaftryk

Det er gået den rigtige vej de seneste 20 år med hensyn til at få minimeret klimaaftrykket af danske æg.

Danske æg kan blive en vigtig fødevare i forhold til at sænke og minimere klimaaftrykket.

I hvert fald viste en analyse sidste år fra det hollandske konsulenthus Blonk Consultants lavet for organisationen Danske Æg, at danske æg og ægproducenter over de seneste 20 år har reduceret deres klimaaftryk.

Analysen viser, at branchen over en 20-årig periode fra 2000 til 2020 har nedbragt sin klimapåvirkning med 30 procent.

Det er især lavere foderforbrug og lavere dødelighed blandt hønerne, der nævnes som hovedårsagen til den betydeligt lavere klimapåvirkning.

Formålet med analysen var netop at gøre status omkring den klimapåvirkning, ægproduktionen har haft og har nu, og den udvikling branchen har gennemgået, og hvilke tiltag, branchen selv fremadrettet kan påvirke.

Læs også