Landbruget har styr på medicinresterne

Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år 12.000 prøver for medicinrester. I fem prøver blev der fundet overskridelser af grænseværdierne.

Der bliver holdt et skarpt øje med forekomsten af medicinrester i kød, mælk og æg. Og der er stadig ingen grund til, at forbrugerne frygter medicinrester i dansk producerede fødevarer. Det viser Fødevarestyrelsens resultater for 2018.

I 2018 undersøgte Fødevarestyrelsen cirka 12.000 prøver fra kød, mælk og æg m.m. for rester af blandt andet antibiotika, smertestillende stoffer og en række forbudte stoffer og hormoner, som kan have en ydelsesfremmende effekt.

Prøveresultaterne er opløftende. I 2018 blev der kun fundet fem overskridelser af EU's grænseværdier for tilladte lægemidler, og der blev ikke fundet rester af forbudte stoffer, oplyser Fødevarestyrelsen.

Overskridelser i svin, mælk og æg

Myndighederne tager som bekendt hvert år stikprøver af kød, mælk, æg m.m. både på slagterier og i besætninger og ved fund af ulovlige rester bliver der altid fulgt op med besætningsbesøg og afklaring af årsagen.

To af overskridelserne blev fundet i slagtede svin, og overskridelserne blev begge fulgt op af veterinærenheden. I begge tilfælde blev der givet indskærpelse. Der blev også fundet salicylsyre i to forskellige mælkeprøver, som også blev fulgt op af veterinærenheden. Overskridelserne formodes at komme fra en form for kontaminering på ejendommen. Endelig blev der fundet rester af et fodertilsætningsstof i et æg, som skyldtes en fejlhåndtering på fodervirksomheden.

laj

Læs også