To foreninger danner fra årsskiftet LASJ

Sjællandske Familielandbrug og Odsherreds Landboforening slår pjalterne sammen og danner LASJ.

Står det til bestyrelsen i henholdsvis Sjællandske Familielandbrug og Odsherreds Landboforening bliver de to foreninger fra årsskiftet til én forening, der kommer til at hedde LASJ, der står for LandboSjælland.

Det er i bestræbelserne på at øge fordelene for medlemmerne i begge foreninger, at de to bestyrelser anbefaler sammenslutningen, der nu afventer en godkendelsesproces hos de respektive medlemmer med ekstraordinære generalforsamlinger.

Den nye fællesforening vil øge antallet af ydelser og samarbejdspartnere, og samtidig bibeholde den familiære virksomhedsånd, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra de to foreninger, der videre påpeger, at det nye LASJ primært henvender sig til landboere, som bor og driver virksomhed i landdistrikterne.

LASJ vil fortsat udvide økonomirådgivningen, både til landbrug og andre erhverv, og tilbyde rådgivning i høj kvalitet inden for blandt andet regnskab, ejendomsavance, planteavl, generationsskifter og ejendomshandler, skriver parterne i pressemeddelelsen.

Bæredygtigt fundament

De to formænd, Anders Mortensen fra Odsherreds Landboforening og Sjællandske Familielandbrugs Ole Karmsteen, ser begge frem til den kommende sammenslutning.

- Der er ingen tvivl om, at strukturudviklingen stiller nye krav til os som forening og rådgiver. Vi har skabt et økonomisk bæredygtigt fundament til at fortsætte rejsen med at levere værdi til vores medlemmer og kunder, og jeg ser frem til at udvide vores samarbejde med familielandbruget og andre erhvervsdrivende i landdistrikterne, fortæller Anders Mortensen.

Ole Karmsteen udtrykker glæde over, at der igen bliver mulighed for, at »tilbyde rådgivning af høj kvalitet, som er tilpasset det enkelte medlem«.

- Vi er desuden meget glade for, at vi har fundet en partner, der – ligesom os – arbejder aktivt for at mangfoldigheden bevares i landdistrikterne, så det stadigt kan være attraktivt at bo på landet, hvor landbrug er en væsentlig del af helheden, siger Ole Karmsteen.

Læs også