Hent inspiration til bevarelsen af biodiversiteten

På Risbjerg Landbrug sætter Centrovice den 1. oktober fokus på biodiversiteten.

- Vi ser oftere og oftere artikler, der stiller skarpt på biodiversitet i diverse medier. De omhandler alt fra parcelhusejeren, der lader græsset gro med masser af blomster, til politiske diskussioner om, at naturen skal have mere plads. Biodiversitet er således et begreb, der begynder at fylde i danskernes bevidsthed og på den politiske agenda, og netop derfor er det også relevant, at landbruget forholder sig til emnet, udtaler miljø- og naturkonsulent Birthe Thordahl Christensen om baggrunden for, at Centrovice den 1. oktober inviterer til et gratis inspirationsmøde om biodiversitet.

Formålet med mødet, der foregår på Risbjerg Landbrug ved Jordløse, er at give deltagerne inspiration til, hvordan de med simple tiltag kan bidrage positivt til bevarelsen og styrkelsen af biodiversiteten hjemme på egne landbrug.

Der bliver også mulighed for at debattere, hvorfor det giver mening at fokusere på plads til naturen på og ved landbrugsarealer.

Naturtjek

Deltagere vil desuden høre om Naturtjek, som udbydes af Seges. Her identificeres områder på det enkelte landbrug, som rummer stor biodiversitet, så de kan bevares, samt områder som simpelt og med en begrænset indsats kan udvikles til at indeholde mere biodiversitet.

- Et naturtjek giver indblik i, hvad der giver størst værdi i forhold til biodiversitet og hjælper landmanden med at finde de små og store naturelementer, som bidrager eller kan bidrage til biodiversiteten på hans egen bedrift. Områder som han måske slet ikke er bevidst om, at han har den dag i dag, uddyber Birthe Thordahl Christensen.

Inspirationsmødet foregår tirsdag den 1. oktober klokken 14.00-16.30 hos Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen på Møllergyden 3, Jordløse ved Haarby. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest den 27. september til Centrovice.

hl

Læs også