Tjek for snegle

Seges anbefaler at undersøge snegleforekomsten både i markerne og i stubmarkerne efter høst, så risikoen for angreb kan vurderes i tide.

Tema om Jordbehandling, såteknik og udstyr - marken efter høst

Side

10-16

Foto: Seges

Læs også