Pløjefri landmænd og biomasse-leverandører vil ikke CO2-straffes

Landmændene skal belønnes for deres klimatiltag på bedriften, lyder det samstemmende fra formændene i seks foreninger i landbruget i forbindelse med en kommende CO2-afgift i Danmark.

Derudover opfordrer foreningerne til, at landmændene kompenseres for de tiltag, de allerede har gjort. Hvis eksempelvis en landmand allerede har reduceret sit CO2-aftryk ved enten at levere til biogas eller dyrke sin jord pløjefrit, er det ifølge de seks foreninger helt urimeligt at stille samme reduktionskrav som til andre, der intet har gjort.

Et af de store faremomenter er ifølge de seks foreninger, at Danmark indfører en CO2-afgift, og nabolande eller andre lande, vi handler med, ikke gør.

- Det vil jo være helt enormt konkurrenceforvridende, hvis Danmark vælger at gå national enegang på det punkt, siger blandt andre Henrik Jessen, der er formand for LandboSyd.

Kornsort mod diabetes

Under overskriften »Fremtidens korn« fremlagde forsker Kim Hebelstrup på Plantekongressen sine visioner for en ny kornsort – en byg med ren amylose-stivelse – der kan bruges i diabetesbehandlingen.

Planter 

Side 8

 

Nye forretningsmuligheder for halmfolk

De danske leverandører af halm håber på, at de danske varmeværker bliver trætte af de høje gaspriser og investerer i halmvarmeværker, hvilket ifølge en direktør fra Halmselskabet Danmark er både billigere og mere prissikkert end gas.

Indland

Side 4

Læs også