Nu skal der ryddes op i styrelsen

I flere år var det muligt for landmænd at splitte en bedrift op på flere CVR-numre, og dermed få tilskud i flere omgange, selv om man ikke var berettiget til det.

Nu konkluderer en ekstern udredning, at Landbrugsstyrelsen har afgivet urigtige og misvisende oplysninger i flere sager om fordeling af EU's landbrugsstøtte. Og det får nu konsekvenser, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Indland

Side 10

Lav energitildeling giver dårlig velfærd

En afgoldningsstrategi med brat ophør af malkning – for eksempel fra to gange daglig malkning til ingen – samt et brat foderskifte fra laktationsfoder til goldfodring med lavt energiindhold kan være en velfærdsmæssig udfordring for malkekøer. Det påpeger Aarhus Universitet.

Kvæg 

Side 9

 

 

Ingen fair CO2-afgift

Landbrug & Fødevarers viceformand Thor Gunnar Kofoed giver ikke meget for ønsker i landbruget om en »fair CO2-afgift«. Der skal slet ikke indføres nogen afgift, mener han.

Indland

Side 2-3

 

 

 

Læs også