Seks år lang sagsbehandlingstid kom i fokus på samråd

Sagsforløbet har været for langt og for utilfredsstillende for den ærøske mælkeproducent Bent Juul Sørensen (billedet), der i seks år har ventet på et svar på en miljøsag i forbindelse med, at han vil samle sine 475 køer på én ejendom i stedet for i to stalde.

Det anerkendte miljøminister Lea Wermelin (S) i går på et samråd i Folketingets miljø- og fødevareudvalg.

Miljøministeren ville ikke komme nærmere ind på den konkrete sag fra Ærø, men sagde:

- Jeg mener godt, at Svendborg Kommune, som behandler sagen, har nogle muligheder for at træffe en afgørelse, som giver producenten mulighed for at realisere sit projekt. Men vi må afvente resultatet, som vil foreligge i oktober.

Side

2

Læs også