Strid mellem fjervildtavler og Fødevarestyrelsen

Ole Vorre ved Løvel fik sidste år slået sin besætning med fjervildt ned, da der blev konstateret fugleinfluenza.

Styrelsen har efterladt et stort rod, inventar for mange penge er blevet ødelagt, og Ole Vorre er under tilsyn og må ikke have fjervildt p.t.

Ole Vorre beskylder styrelsen for at stikke hovedet i jorden og bevidst ikke svare på hans henvendelser.

Selv forklarer styrelsen, at de har måttet arbejde med politibeskyttelse hos ham, fordi Ole Vorre har obstrueret arbejdet.

Læs, hvad der er op og ned i sagen, inde i avisen.

Fjerkræ

Side 8-9

Læs også