Notat bekræfter landmandens risiko ved BNBO-aftaler

Med et nyt notat fra Miljøministeriet har vi nu for første gang statens ord for, at løbende kompensationer i forbindelse med frivillige BNBO-aftaler alt andet lige er i strid med statsstøttereglerne, vurderer Foreningen for Grundvandsbeskyttelses advokat.

Politik

2

Læs også