Sektordirektør utilfreds med nye tal for produktiviteten

Landsgennemsnittet for produktivitet i produktionen af svin i 2021 viser stort set stagnation i forhold til 2020.

Samtidig er dødeligheden for både pattegrise, smågrise, slagtegrise og søer steget.

Direktør i Landbrug & Fødevarer, Sektor for gris, Christian Fink Hansen (billedet), kalder de nye tal for »ikke tilfredsstillende«.

Side

6

Læs også