Den farlige svovlbrinte

Jo ældre gylle i systemet, jo større er risikoen for, at der opstår høje koncentrationer af svovlbrinte. Derfor er rådgiver på jagt efter gammel gylle på svinebedriften Skovlygaard.

Arbejdsmiljø (hvis logoet findes, ellers bare brug svinelogo)

Side 8-9

Læs også