Landbrugsstyrelsen beklager IT-problemer

Landbrugsstyrelsen beklager de IT-problemer, som ansøgere til tilskud under ordningen Privat Skovrejsning har oplevet.

Indland

4

Læs også