100 millioner GUDP-kroner til grøn omstilling

Miljø- og Fødevareministeriet har delt 100 milioner kroner ud til 17 grønne projekter via udviklings- og demonstrationsprogrammet GUDP.

Der er stor diversitet i de 17 projekter, som GUDP’s bestyrelse netop har besluttet at støtte med i alt 100 millioner kroner. Programmet under Miljø- og Fødevareministeriet havde fået i alt 52 ansøgninger i denne omgang.

På den nye projektliste er der eksempelvis projekter inden for muslingeopdræt og dambrug.

Der er projekter, som vil sikre mindre ressourceforbrug i fødevareindustrien og andre, der kan gøre primærproduktionen mere miljøvenlig for eksempel ved at udvikle nye sædskifter med mindre udledning af kvælstof.

Fødevareminister Mogens Jensen glæder sig over, at de mange penge kan være med til at rykke dansk landbrugs- og fødevareproduktionen i en grønnere retning.

- Regeringen vil et grønnere Danmark, og derfor er GUDP også et vigtigt redskab. Ordningen sætter gang i nye og innovative projekter med fokus på udvikling af teknologier, som blandt andet kan gøre landbruget og hele fødevaresektoren mere klimavenlig. Derfor løfter vi også GUDP i 2020, så vi kan tage et endnu større skridt i den grønne omstilling.

GUDP får ekstra 78 millioner kroner i 2020 i forhold til 2019. En pulje på 40 millioner kroner er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 millioner kroner gå til økologiforskning.

Grøn bioraffinering

GUDP har i 2019 haft en særlig pulje til fremme af grøn bioraffinering, men også fra den ordinære pulje er der bevilliget penge til projekter i dén kategori.

Det største projekt i uddelingsrunden er et samarbejde mellem forskere og virksomheder, der vil kommercialisere produktionen af protein udvundet af kløvergræs ved hjælp af bioraffinering.

Der bliver også givet støtte til at eksperimentere med bioraffinering af tang og til et projekt, som vil forsøge at producere værdifuldt biokul af pressepulpen fra bioraffinaderier. 

- GUDP har en stor del af æren for, at forskere og virksomheder sammen er nået så langt med at udvikle bioraffinaderier med en bæredygtig produktion af proteiner til erstatning af importeret soja, siger Mikael Thinghuus, som er formand for GUDP’s bestyrelse.

- Derfor ser vi det også som væsentligt at være med til at bringe teknologien et skridt videre, så den bliver konkurrencedygtig og klar til det kommercielle marked, siger han.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 20 96 66

 

De får GUDP-støtte

De 17 projekter, der i denne omgang har fået del i GUDP-midlerne er:

Udvikling og demonstration af økologisk undersænket muslingeopdræt  8.207.314
Ablacto+: Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré 10.712.042
Robot-automatisering i fjerkræslagteri og – kødforarbejdning 3.498.520
Genanvendelse af plast fra afdækning af marker og wrap fra ensilageballer 2.946.375
Grass Biochar – energi fra pressepulp fra græsproteinproduktion 6.047.441
Øget dyrkningssikkerhed af quinoa, QUISACU (QUInoa Safe CUltivation) 2.015.200
Hybrids with minimal pesticide use and maximum yield 8.673.512
Reduktion af Emissioner fra Mark (REM) 4.063.831
BIOKOS - Biologisk kontrol af hudsnyltere i ferskvandsfisk 4.063.831
Udvikling og test af ny LED lampe til kyllinger 728.153
Metabolomisk selektion for grise og byg 8.466.622
DNA-baseret proceskontrol for bedre holdbarhed og mindsket madspild 8.555.740
Værdiskabelse med græsprotein (Græsprof) 11.318.810
Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark 1.123.200
Lavemissionssædskifter til målrettet kvælstofindsats (LessN) 8.801.850
Lavere klimaaftryk og sundere mælk ved fodring med rapsfrø 1.308.464
Bioraffineret tang – Bæredygtig proteinkilde til funktionelle fødevarer 8.413.297

Læs også