- Landbruget er godt rustet til at blive stående

40 medlemmer deltog onsdag aften i generalforsamlingen i Nordsjællands Landboforening, hvor formand Lars Jonsson proklamerede, at forandringens vinde ikke kan blæse landbruget omkuld.

Med deltagelse af bare 40 medlemmer var der ingen problemer med at overholde afstandskravene på Metalskolen i Jørlunde nær Slangerup, hvor Nordsjællands Landboforening onsdag afholdt generalforsamling med corona-forsinkelse – uden middag og sang som normalt. 

- Forandringens vinde blæser, men jeg tror, at vi i landbruget er godt rustet til at blive stående uden at vælte omkuld. Vores kultur og rødder stikker dybt, lød det fra formanden Lars Jonsson i sin beretning.

- Evnen til at modstå udfordringerne og evnen til at tilpasse os forandringens vinde er vores styrke. Vi skal være proaktive og tage vores del af ansvaret. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at vi er rigtig gode til at tage bolden op og være vores ansvar bevidst, tilføjede han.

Lars Jonsson understregede i den forbindelse, at man ikke skal føje sig, men se mulighederne og udfordre truslerne. 

- Der er klimaforandringerne og den grønne omstilling, som vedrører os alle. Vi kommer også til at mærke EU’s kommende grønne landbrugsreform, fastslog han.

Manglende indsigt

Formanden understregede, at der hersker en faktafornægtelse i den modelstyrede lovgivning.

- Og så mener jeg rent faktisk også, at den brede befolknings manglende indsigt i vores produktion og livet på landet er en alvorlig udfordring.

- Der mangler simpelt hen praktisk erfaring og forståelse for de biologiske og naturlige sammenhænge, som vi er undergivet. Og det kan jeg godt forstå. Hvor skulle den dog komme fra, når fødevarerne kun kendes fra køledisken og de negative historier i medierne? Distancen fra produktionen til forbrugeren er lang.

- Derfor må jeg igen pointere vigtigheden af, at vi alle holder dørene åbne, fortæller om vores hverdag og opgaver. Vi er vores egne ambassadører og marketingchefer.

- Der er mange eksempler på, at den manglende indsigt er helt ude i hegnet. Vi oplevede blandt andet en voldsom uforståenhed og modstand, da det blev besluttet at sætte et vildsvinehegn op ved grænsen til Tyskland. Nu er truslen rykket faretruende nær.

- Kommer den afrikanske svinepest til Danmark, vil det få alvorlige konsekvenser for vores eksportindtægter. Markedet reagerer prompte. Jeg er ikke sikker på, at Hr. og Fru Danmark tænker over, at der er en sammenhæng mellem et højt hegn i Sønderjylland og den danske velfærd.

Tilfreds med regnskab

Det går ganske godt i den nordsjællandske forening, der i Agrovi har et rådgivningsfirma, som i 2019 havde et overskud på 640.000 kroner – 200.000 kroner mere end året før. Tallene er i 2019 generelt blevet højere over hele linjen.

- Årets resultat er tilfredsstillende, fastslog direktøren Niels Peter Ravnsborg, som kunne fortælle, at Agrovi fortsat vokser og har oplevet stor kundefremgang.

- Vi har fået over 100 nye regnskabskunder og over 100 nye planteavlskunder, fortalte Agrovi-direktøren til de fremmødte, som kun havde ganske få – alle positive – kommentarer til både beretningen og regnskabet.

Valgene forløb også hurtigt uden de store dikkedarer. Der var uden modkandidater genvalg til alle, og dermed er det også Lars Jonsson, som de kommende to år sidder for bordenden i Nordsjællands Landboforening.

jesper@landbrugoest.dk
telefon +45 61 55 44 14

Læs også

Færdsel og forsuring i fokus på årsmøde
Formand: - Landbruget leverer og præsterer
Størrelsesforhold presser samarbejde
Årsmøde med markvandring og et kig i kemiskabet
- Vi får fjernet vores værdier uden kompensation