Utilfredshed om mink og massive miljøkrav

Under den virtuelle generalforsamling i den sjællandske landboforening Gefion luftede formand Torben Hansen stor utilfredshed med blandt andet de massive miljøkrav.

Formanden for Landboforeningen Gefion, Torben Hansen, understregede i sin online-beretning mandag aften, hvor 120 medlemmer var koblet på, at der er rigtig meget at se til, da der er mange tunge emner, som foreningen kæmper for.

Undervejs kom han således ind på blandt andet fejl i vandplanerne, økonomien i erhvervet, spildevand, husdyrgodkendelser, mink-skandalen, BNBO og grundvandsbeskyttelse, landbrugspakken og klimaet.

Mink-skandalen var en af de første emner, Torben Hansen berørte. Det har været en »totalt surrealistisk oplevelse«, fastslog den sjællandske landboformand.

- Et stort erhverv er dødsdømt. Det medfører ikke færre mink på verdensplan. Produktionen flytter bare, og Danmark mister masser af eksport. Mink-skandalen skal undersøges til bunds, understregede Torben Hansen, som heller ikke er tilfreds med tempoet i udbetalingen af erstatningerne til landets minkavlere.

Principiel sag

Han påpegede, at der er andre steder, hvor retssikkerheden er under pres. Det gælder blandt andet med Baltic Pipe og Kriegers Flak – to områder med Gefion i en aktiv rolle.

- Med Baltic Pipe har vi arbejdet på at få ændret ledningsdybden, så det giver mindre gene for drænene, og få bedre erstatninger til lodsejerne, som er blevet ofre i et storpolitisk spil, pointerede Torben Hansen, der meddelte, at Gefion kom ind i Kriegers Flak-sagen i 2015.

- Vi startede sagen på grund af gæsteprincippet. I 2017 anmodede vi Landbrug & Fødevarer om at tage den som en principsag. I 2020 kom sagen direkte for Landsretten, og det er en indikation af, hvor principiel sagen er, sagde Torben Hansen og fortsatte:

- Vi tabte sagen i januar 2021, men Landbrug & Fødevarer bringer nu sagen om Kriegers Flak til Højesteret. Det er kun sket ganske få gange før, og det siger noget om, hvor principiel sagen er. Den kommer til at gælde alt ledningsarbejde fremover.

Positive regnskabstal

Efter beretningen var der via telefon og chat-funktionen mulighed for at stille spørgsmål til Torben Hansen. Her påpegede et medlem blandt andet, at Gefion-formanden var meget negativ, og han efterlyste således lidt positive meldinger fra Torben Hansen.

Der var dog også positive ting at berette om. Gefions regnskab viste nemlig et overskud på 4,9 millioner kroner, og det er »et meget tilfredsstillende resultat«, meddelte Torben Hansen, der på mødet blev genvalgt som formand – ligesom der var genvalg til de seks menige bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.

Læs også