Formand for miljøudvalg: En ny vandløbslov kan have lange udsigter

Der er ikke en ny vandløbslov på trapperne, konstaterede formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, René Christensen (DF), da han talte ved forårets generalforsamling i organisationen Danske Vandløb.

En ny vandløbslov kan have lange udsigter, konstaterede formand for Folketingets miljø- og fødevareudvalg, René Christensen (DF), da han talte ved forårets generalforsamling i organisationen Danske Vandløb.

Der er ellers hårdt brug for en ny lov på området, lyder det fra Danske Vandløb, der har mødt opbakning til arbejdet med en ny vandløbslov fra både Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer.

- Der er brug for ændringer set i lyset af klimaforandringer og mere nedbør, og vandløb skal i dag og i fremtiden mere end nogensinde kunne afvande og sikre mod oversvømmelser, fastslår Danske Vandløb.

Fortsat fokus

Formand for Danske Vandløb, Helge Danneskiold-Samsøe, noterede med tilfredshed, at René Christensen har fokus på vandløbene. I sin beretning forklarede formanden, at foreningen arbejder på at få flere grundejere som medlemmer, så de kan stå sammen om at komme til orde over for beslutningstagerne.

- Når vi er flere, kan vi opnå mere, lød det fra Helge Danneskiold-Samsøe, der tilføjede, at Danske Vandløbs indsats for bedre og mere vedligeholdelse af vandløbene er afgørende. Derfor vil bestyrelsen fortsat have fokus på netop denne del af miljø- og klimaindsatsen.

På generalforsamlingen var der nyvalg af Jørgen Dalgaard og Lars Mellemkjær til bestyrelsen. De afløser Hans Chr. Holst og Jens Henrik Madsen. På det efterfølgende konstituerende møde var der genvalg til alle poster.

Læs også

Landboformand: CO2-afgift vil være en massakre på dansk landbrug
Bæredygtigt maltbyg skal øge eksporten yderligere
Landbrugets udfordringer: Corona, klima og mangel på unge
Rekordregnskab i bornholmsk forening
Landboformand kræver kollektive virkemidler i stedet for brakjord