LandboSyd styrker båndene til L&F

LandboSyd og L&F har et godt samarbejde. Det blev understreget på LandboSyds generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole, hvor formand Henrik Jessen og L&F-formand Søren Søndergaard understregede de tætte bånd mellem foreningerne.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard orienterede inden generalforsamlingen om aktuelle politiske emner. Omkring hvert fjerde medlem af LandboSyd mødte op til generalforsamlingen på Gråsten Landbrugsskole.

Arbejdet i LandboSyds bestyrelse er en holdindsats, og det prægede beretningen på årets velbesøgte generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole. Hele bestyrelsen kom til orde i kraft af videoindslag.

L&F-formand Søren Søndergaard var gæst, og formand Henrik Jessen benyttede sig af lejligheden til at lægge op til et godt samarbejde med og styrkede bånd til Landbrug & Fødevarer.

Henrik Jessen efterlyste også reformer. Han sagde, at mange landmænd har svært ved at forklare opbygningen af landbrugets organisationer, men det er nødvendigt, at opbygningen er enkel og til at forstå.

- Det er en udfordring, vi skal løse i fællesskab, sagde Henrik Jessen.

Udfordringen med efterafgrøder

Forinden havde Søren Søndergaard gennemgået aktuelle politiske opgaver, og han takkede LandboSyd for indsatsen op til Landbrugsaftalen med besøg af både Jakob Ellemann-Jensen, Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund.

Sidstnævnte fik et grundigt indblik i problematikken omkring efterafgrøder og Aabenraa fjord.

- Det landbrugsmæssige opland til fjorden er så lille, at efterafgrøder ikke vil spille den store rolle for kvælstoftildelingen, påpegede daværende chefrådgiver Helge Lorenzen og planteavler Peter From-Eriksen, Sdr., Hostrup, som var vært for besøget.

Efterlyser diversitet

På generalforsamlingen nævnte Henrik Jessen i sin beretning Danbred-sagen, som gav debat om mere diversitet i Landbrug & Fødevarer:

- Det snakkede vores næstformand Ingrid om på delegeretmødet. Vi vil gerne have flere unge og flere kvinder med anden tilgang med i arbejdet. Vi skal være modig og vælge dem, der ikke ligner os selv, sagde Henrik Jessen. Diversitet og unge var også temaet for Ingrid van den Hengel i hendes videoeindslag.

Minkavlernes situation

Formanden gennemgik de økonomiske forhold for de enkelte driftsgrene og nævnte minkavlen:

- Vi vil arbejde for en fair afslutning. Når minkavlerne får erstatning, skal vi andre kunne rumme, at en del af erstatningen omfatter en indtjening, som avlerne er blevet frataget i fremtiden,” sagde Henrik Jessen.

Han bakkede om Agerskovgruppens arbejde med en retssag om efterafgrødekravet samt en klagesag til EU-Kommissionen om ulovlige spildevandsudløb.

- Agerskovgruppen tør at vise vejen, og de trækker lige nu et stort læs. Vi støtter både med økonomisk og faglig bistand,”sagde Henrik Jessen.

Nyt fælles sekretariat

LandboSyd, SLF og KHL arbejder på at lave et fælles politisk sekretariat, og Henrik Jessen sagde i den forbindelse, at landbruget står stærkere ved at samle kræfterne:

- Vi danner en motor, som er godt til at bakke de tre foreninger op og skabe mere sammenhæng. Fælles står vi stærkt, sagde Henrik Jessen.

Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg i forbindelse med generalforsamlingen, og de blev genvalgt uden modkandidater. De fem er Jens Wistoft, Bo Langhede, Ingrid van den Hengel, Søren Svennesen og Flemming Rasmussen.

Læs også