Stort flertal for Danmarks største landboforening

På generalforsamlingen i både Gefion og DLS blev det et klart »ja« fra medlemmerne til at fusionere til Landboforeningen VKST.

Planerne om at fusionere Landboforeningen Gefion og DLS (Dansk Landbrug Sydhavsøerne) fik for nylig den endelige godkendelse fra medlemmerne i de to østdanske landboforeninger på deres respektive generalforsamlinger.

Hos VKST i Sorø var 123 medlemmer samlet til debat og afstemning om fusionen, og resultatet gav det nødvendige 2/3-flertal, da 117 af de 123 medlemmer stemte for, mens blot seks vendte tommelfingeren ned – et flertal på 95 procent for.

Også på DLS’ generalforsamling i Sakskøbing var der klart flertal for fusionen. Her var 70 ud af 80 stemmer således for fusion, otte stemmer var imod og to var blanke. Den nye forening, der har fået navnet Landboforeningen VKST, bliver med 1.838 aktive medlemmer Danmarks største landboforening.

Valg til ny bestyrelse

Og resultatet glædede ikke overraskende den nu afgående formand i Gefion, Torben Hansen, da det var en realitet, at de to foreninger fusionerer.

- Vi havde faktisk planer om at lancere den på generalforsamlingerne for et år siden, men på grund af corona blev det ikke til noget. Og jeg mener sådan set, at vi fremadrettet kan få bygget nogle sten og et spor, der er rigtig stærkt i forhold til erhvervspolitisk interessevaretagelse her i Østdanmark, lød det fra Torben Hansen.

På de to generalforsamlinger blev der også valgt en 12 mands stor bestyrelse med otte medlemmer fra Gefion og fire fra DLS. Foreningen skal fremover tegnes udadtil af et formandskab bestående af en formand og en næstformand – til formandskabet blev de to hidtidige formænd i de to foreninger, Torben Hansen og John Nielsen valgt.

Formanden findes ved et kommende bestyrelsesmøde ved simpelt flertal i bestyrelsen. De to formænd har i flere år kørt et parløb rent landbrugspolitisk, og var i forvejen bundet sammen via samarbejdet i rådgivningsselskabet VKST.

Den nye forening

Dansk Landbrug Sydhavsøerne (DLS) og Gefion har siden 2017 sammen haft rådgivningsselskabet VKST og har nu også valgt at fusionere det politiske arbejde under navnet VKST.

Gefion er stiftet i 2008 ved en sammenslutning af LandboSjælland, LandboCentrum og Susålandets Landboforening.

DLS er stiftet i 2006 ved en sammenslutning af Sydhavsøernes Landboforening, Lolland-Falsters Familielandbrug og Lolland-Falsters Frøavlerforening.

Den nye forening opdeles i to områder med base i de nuværende rådgivningshuse. Område Nord i Sorø og område Syd i Nykøbing Falster.

Antal medlemmer i den nye forening: 1.838 medlemmer – fordelt på 1.291 medlemmer fra Gefion og 547 medlemmer fra DLS.

På både DLS’ og Gefions generalforsamling blev der valgt én person til formandskabet samt medlemmer til den nye bestyrelse, som er på 12 personer plus to medarbejderrepræsentanter (én fra område Nord og én fra område Syd).

Fordelingen af bestyrelsesmedlemmer er baseret på medlemstal. Af de i alt 12 bestyrelsesmedlemmer er otte valgt fra Gefion og fire fra DLS.      

Valgt til formandskabet til den nye VKST-bestyrelse: Torben Hansen fra Gefion og John Nielsen fra DLS.

Valgt til bestyrelsen fra Gefion: Poul Henrik Prahl, Yke Kloppenburg-Oosterwoud, Villads Sørensen, Harald Palmvang, Frank Keinicke Nielsen, Jens Henrik Madsen og Kurt Pedersen.

Valgt til bestyrelsen fra DLS: Sara Sørensen, Jesper Tambour og Jens Ringsing.

Læs også