Landbrugets indtjening og klimakrav i fokus

Krig, landbrugets økonomi og anerkendelse, generationsskifte og politiske klimakrav var blandt emnerne, da Landboforeningen Odder-Skanderborg holdt generalforsamling i Odder.

Knapt 200 deltog i generalforsamlingen i Landboforeningen Odder-Skanderborg, der fandt sted på Odder Parkhotel. Foto: John Ankersen

- Landbruget fortjener anerkendelse for dets betydning for det danske samfund, lød et af budskaberne fra formand i Landboforeningen Odder-Skanderborg, Ole Larsen, i forbindelse med foreningens generalforsamling med knapt 200 tilmeldte, der fandt sted forleden på Odder Parkhotel.

Og mens Ole Larsen noterer sig, at landbruget fuldt anerkendes af flere store aktører i dansk erhvervsliv som eksempelvis Novo Nordisk, kniber det noget mere med den politiske anerkendelse af erhvervet og dets muligheder for indtjening og vækst.

Umyndiggørelse af landbruget

- Vi ønsker at fortsætte udviklingen af et velfærdssamfund og et bæredygtigt landbrug. Men vi ser for mange eksempler på umyndiggørelse af erhvervsvirksomheder og landbrug, konstaterede Ole Larsen med henvisning til både Christiansborg og EU.

Et lyspunkt ser han dog i den nye fødevareminister Jacob Jensen, (V):

- Det er godt at fødevareminister Jacob Jensen opfordrer til at melde den slags ind. Det er også vigtigt for at få flere unge til at gå ind i erhvervet, konstaterede Ole Larsen, der også i landboforeningens eget regi, gerne vil have mere kontakt med de unge, der bliver fremtidens landmænd.

Brug for dansk landbrug

Ole Larsen mener, at der i den grad er brug for udvikling og ikke afviklende krav til dansk landbrug – ikke mindst set i et globalt perspektiv:

- Fremskrivninger viser, at fødevareproduktionen skal stige med 40 – 50 procent frem mod 2050 på et mindre landbrugsareal, konstaterede Ole Larsen, der mener at dansk landbrug bør være en vigtig spiller i den udvikling.

- Men i forbindelse med folketingsvalget blev landbruget i stedet taget som gidsel. Der er meget politisk uvidenhed om landbruget, og omkring CO2 tælles kun alt det, der produceres i Danmark med – ikke det importerede, lød det fra Ole Larsen, der også mener at landbruget bør godskrives for de mange klimamæssige tiltag og bidrag, som erhvervet står for – og ikke pålægges CO2-afgifter, der vil skade erhvervet.

- Omkring vedvarende energi hører man ikke om biomasse, der er større end sol og vind tilsammen, konstaterede Ole Larsen, der samtidig lokalpolitisk roste det samarbejde og partneraftale man har med både Odder Kommune og Skanderborg Kommune, blandt andet i form af indgåede klimapartner-aftaler.

Økonomi og valg

Landbrugets økonomi var også et punkt, hvor Ole Larsen noterede sig, at 2022 har været et godt år for planteavlere og mælkeproducenter, mens svineproducenter har haft det langt sværere.

- Griseproduktionen er ramt – dog har vi senest set stigende priser på smågrise til eksport, noterede Ole Larsen.

Lokalt kom Landboforeningen Odder-Skanderborg også godt gennem 2022 – dog med en mindre tilbagegang. Omsætningen blev på knapt 1,3 millioner kroner mod 1,5 millioner kroner året før. Underskuddet før overskudsandel fra Velas og LandbrugetsHus i Horsens, som landboforeningen for begges vedkommende er medejer af, var på én million kroner ligesom sidste år – efter overskudsandelene dog et overskud på 435.000 kroner mod 867.000 kron er året før. Egenkapitalen steg en smule til 15,9 millioner kroner mod 15,4 millioner kroner året før.

Der var valg til bestyrelsen på generalforsamlingen. Det gav genvalg til formand Ole Larsen samt næstformand Claus Fenger. Også bestyrelsesmedlemmerne Niels Østergaard, Karsten Nielsen, og Søren Kiel blev genvalgt. Det blev Henrik Næsted til gengæld ikke – hér blev Henrik Kreutzfeldt valgt ind.

Læs også