Generationsskifte på Nordfeld Gods

På Østmøn har Jens Haubroe solgt sit gods, der har et samlet areal på omkring 1.000 hektar.

Jens Haubroe. Arkivfoto

Jens Haubroe har solgt Nordfeld Gods i en ejendomshandel på 114 millioner kroner. Ejendomshandlen indbefatter 24 ejendomme, som alle er solgt under ét skøde.

Salget markerer et generationsskifte, da det er Jens Haubroes datter Kirstine Hvenegaard Haubroe, der har overtaget herregården.

- Vi har foretaget generationsskifte. Driften videreføres som vanligt, og der er ikke planer om at ændre noget særligt, siger Jens Haubroe, der også fortsat vil være en del af den daglige drift.

De 24 ejendomme udgør tilsammen omkring 1.000 hektar og befinder sig alle i området omkring selve godset.

Herregård i 250 år

Nordfeld Gods’ første ejer var ifølge Danske Herregårde landsdommer Jørgen Wichfeld, som købte sig ind og påbegyndte byggeriet af hovedbygningen på ejendommen i 1774.

Herefter skiftede godset flere gange hænder, først til Peder Sølling i 1786. Efterfølgende til Christopher Schøller Bülow i 1806, og herefter til Christian Danneskiold-Samsøe, der lod herregården gå i arv i sin slægt.

Den nuværende hovedbygning blev bygget i 1874 efter tegninger af arkitekt Frederik Wilsbech, der også stod bag en række andre bygninger i Præstø, Vordingborg og på Møn.

Danneskiold-Samsøe-familiens ejerskab fortsatte indtil 1930. Da overtog overretssagfører Janus Frederik Krarup ejendommen, som siden er gået i arv gennem generationerne til Jens Haubroe og nu Kirstine Hvenegaard Haubroe.

Læs også