Husk sikkerheden i arbejdet med hestene

Selvom der sker en del hesterelaterede arbejdsulykker, er der ofte ikke tilstrækkelig fokus på arbejdsmiljø ude på de enkelte hestevirksomheder. Seges Innovation har sat fokus på sikkerheden ved håndtering af heste.

Ifølge Seges Innovation sker der en del hesterelaterede arbejdsulykker. Alligevel er arbejdsmiljø ofte et emne, der ikke er tilstrækkeligt fokus på ude på de enkelte hestevirksomheder.

I en artikel på landbrugsinfo.dk kan du hente gode råd til at optimere sikkerheden på og omkring jeres hestestald.

Alt arbejde med heste er risikofyldt. Heste er store og stærke flugtdyr med hurtig reaktionsevne. Mange heste, særligt ungheste, er ikke vant til at blive håndteret, hvilket øger risikoen for ulykker. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne har en bred basisviden om hestes adfærd.

Unge mennesker er mest udsatte

I følge Arbejdstilsynets ulykkesopgørelse for anmeldte arbejdsulykker i årene 2013 – 2018 for håndtering af heste (rideulykker undtaget) sker de hyppigste skader ved fald og snublen, samt bid og spark fra heste.

Det er unge i aldersgruppen 18 til 34 år, der oftest kommer til skade. Der sker gennemsnitligt 21 arbejdsulykker ved håndtering af heste om året, ved knap 700 beskæftigede. Da arbejdsulykker kan have alvorlige, livslange følger, er det særlig vigtigt at have fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.

Det er også vigtigt, at der er grundig instruktion af den nye medarbejder - både på hestevirksomheder og i rideklubber - om de konkrete arbejdsopgaver og brug af relevant sikkerhedsudstyr.  

Undgå ulykkerne

Ifølge Seges Innovation kan mange ulykker undgås ved at tænke arbejdssituationen godt igennem, for eksempel før hesten skal læsses, eller før der skal vaskes stalde med højtryksrenser.

Det er vigtigt at sørge for god oplæring, samt give god instruktion og vejledning til den enkelte arbejdsopgave. Derved kan den udføres på en sikker måde for de personer, der arbejder med hestene.

Seges har fokus på sikkerheden, når der håndteres heste. I 2022 besøges hestevirksomheder, rideklubber, efterskoler og landbrugsskoler med hestelinjen, hvor rådgivningsvirksomheden hjælper med at få fokus på netop sikkerheden i arbejdet med heste.

Hestevirksomheder og rideklubber der er interesseret i et gratis besøg, kan skrive til arbejdsmiljøkonsulent Christina Edstrand fra Seges. Kontaktoplysninger kan findes på landbrugsinfo.dk, hvor man også kan finde mere om arbejdssikkerhed i arbejdet med heste, ligesom der her kan findes sikkerhedskort til håndtering af heste.

Vigtigste fokus arbejdssikkerheden

Der skal være fokus på arbejdssikkerhed på virksomheden. Her de vigtigste steder at begynde:

Udstyr

Anvend det rigtige sikkerhedsudstyr og de rigtige værnemidler, som sikkerhedssko, hjelm, vest, åndedrætsværn, handsker osv. Gennemgå arbejdsopgaverne sammen med medarbejderne, og bliv enige om, hvilket sikkerhedsudstyr, der skal bruges hvor, så det bliver en naturlig del af det daglige arbejde. Vær opmærksom på lovgivningen på området for eksempel ved støv og kemi.

Køretøjer

Maskiner som foreksempel minilæsser, ATV og traktor er rigtig gode hjælpemidler i hverdagen, desværre sker der mange uheld og ulykker med maskiner og mange har ikke fået den nødvendige instruktion i, hvilke begrænsninger maskinerne kan have. Det er vigtigt at kende maskinens læsseevne og hvordan man undgår at vælte med minilæsser og ATV. Det er lovpligtigt at bruge sikkerhedssele, når man kører minilæsser, uden lukket førerhus.

Behandlingsboks

Håndtering af heste i stalden udgør en risiko, eksempelvis når der gives medicin, raspes tænder, eller når hesten har smed. Det er en god idé at have en særlig behandlingsboks, eller et undersøgelsesspiltov, hvor hesten kan stå under behandling. Det kan i mange tilfælde øge sikkerheden i stalden.

Hestens adfærd

Når hesten lukkes ud på fold og tages ind igen, er der stor risiko for at blive sparket, væltet og klemt. Det er vigtigt at instruere uerfarne medarbejdere i hestens adfærd, og hvordan man håndterer hesten på en sikker måde. Ved læsning af heste i en trailer eller lastbil kan utrænede heste blive stressede og utilregnelige. I disse situationer er instruktion også vigtig for at undgå ulykker.

Kilde: Seges Innovation

Læs også