Heste i sport skal have øget fokus på velfærd, mener råd

Det Dyreetiske Råd har udarbejdet en »Udtalelse om brug af heste i sport«. Dansk Ride Forbund vil nu forholde sig til Rådets overvejelser.

Det Dyreetiske råd, der har eksisteret siden 1991, har til opgave at følge udviklingen indenfor dyrevelfærd, og ud fra en etisk vurdering rådgive fødevareministeren ved fastsættelse af regler om dyrevelfærd og etik.

I forbindelse med Det Dyreetiske Råds udarbejdelse af »Udtalelse om brug af heste i sport« har både Dansk Ride Forbund’s formand Ulf Helgstrand og forbundets veterinærkonsulent Mette Uldahl bidraget med viden og fakta.

Det oplyser Dansk Ride Forbund på deres hjemmeside.

Udtalelsen skal drøftes

Dansk Ride Forbund vil nu igangsætte en intern arbejdsproces, hvor de forholder sig til Rådets overvejelser og konkrete anbefalinger.

Forbundet oplyser endvidere, at de ser frem til at drøfte udtalelsen med branchens øvrige organisationer i Forum for Hestevelfærd.

Fokus på heste i sport

I »Udtalelse om brug af heste i sport« fra Det Dyreetiske Råd lyder det blandt andet i konklusionen:

»Det Dyreetiske Råd finder det ikke i sig selv problematisk, at heste anvendes til et formål som sport, men Rådet bemærker, at anvendelsen til sportslige formål indebærer en risiko for, at heste presses og begrænses på måder, der kan kompromittere deres velfærd. Rådet mener, at der er behov for at sætte mere fokus på, hvordan heste kan anvendes til sport samtidig med, at deres velfærd i højere grad prioriteres og tilgodeses. Rådet vurderer derfor, at praksis og traditioner omkring hestesport skal evalueres set i lyset af den viden, der er om hestes adfærd og velfærd i dag samt tidssvarende normer for hold og brug af dyr…..«

Hele udtalelsen fra Rådet kan findes på følgende link: https://detdyreetiskeraad.dk/udtalelser/udtalelse/pub/hent-fil/publication/udtalelse-om-brug-af-heste-til-sport-2023

Læs også