Konfliktadfærd hos heste undersøges

Når hesten slår med hovedet, pisker med halen eller åbner munden under ridning kan det være tegn på ubehag, smerte eller frustration. Nyt projekt på Aarhus Universitet skal bane vejen for, at de, der arbejder med rideheste, bliver bedre til at genkende konfliktadfærd og dermed forebygge skader hos hestene.

Velfærd hos heste i ridesporten er kommet mere og mere i mediernes søgelys, blandt andet efter flere episoder med voldsom ridning. Endvidere har flere undersøgelser vist bekymrende høje forekomster af skader i hestens mundvige, hvilket kan skyldes rytterens indvirkning via biddet.

Derfor er der behov for at skærpe fokus på disse potentielle velfærdsproblemer blandt rideheste. Dette kan ske ved forskellige typer af »overvågning« – for eksempel i form af observation af eventuel konfliktadfærd hos hestene under den daglige træning såvel som ved konkurrencer.

Det skriver DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på deres hjemmeside, hvor de forklarer nærmere om projektet.

Konfliktadfærden undersøges

Janne W. Christensen, som forsker i hestes adfærd ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på Aarhus Universitet skal, i samarbejde med projektpartner og dyrlæge Mette Uldahl, gennemføre et nyt projekt med det formål at undersøge forekomsten af konfliktadfærd hos danske rideheste i forskellige discipliner. Desuden vil forskerne se på sammenhængen mellem specifikke adfærdsmarkører, stressfysiologiske parametre og forekomsten af mundsår.

- Det er utroligt vigtigt, at vi bliver bedre til at genkende de adfærdsmæssige tegn på ubehag, smerte og frustration hos hestene. Dermed kan ryttere, trænere, dommere og andre officials bedre opdage konfliktadfærden i tide og lettere gribe ind og forebygge, før det bliver til varige skader, fortæller Janne W. Christensen.

Et projekt i tre dele

Det nye projekt består af tre dele:

I den første del vil der blive analyseret data fra videooptagelser fra konkurrencer med fokus på: Forekomst af konfliktadfærd hos islandske konkurrenceheste, konfliktadfærd hos varmblods-konkurrenceheste henholdsvis med og uden mundsår.

Anden del er et eksperimentelt studie, hvor sammenhængen mellem konfliktadfærd, mundsår, tøjletræk og fysiologiske parametre (herunder spytkortisol og hjerterytme) undersøges hos 25-30 rideheste.

I den tredje del af projektet vil der (på baggrund af del 1 og 2 samt tilgængelig videnskabelig litteratur) blive udarbejdet uddannelsesmateriale med illustrationer og videoklip. Herefter vil grupper af ryttere, trænere og dommere gennemgå et kort kursus i genkendelse af konfliktadfærd, og pålideligheden i genkendelse af adfærden vil blive undersøgt.

Perspektiver i projektet

Ifølge Janne W. Christensen vil man gennem uddannelse i genkendelse af konfliktadfærd kunne reducere forekomsten af skader i hestens mund samt forbedre den generelle hestevelfærd.

- Det vil vi kunne opnå - dels fordi ryttere og trænere får mulighed for at tilpasse udstyr og træningsmetoder, når de bliver opmærksomme på adfærden, - og dels fordi integration af konfliktmarkører i bedømmelsen af heste i sport har stor indflydelse på, hvordan heste fremvises til konkurrence og hvilke typer af adfærd, der anses som normale og acceptable i sporten.

Projektet løber i perioden 2023-2025 og er støttet af QATO-Fonden.

Læs også