Krav om ansvarsforsikring på heste

Ejere af heste har siden 2008 været erstatningsansvarlige for skader forvoldt af løsgående heste. Der stilles i den forbindelse krav om, at hesteejeren sørger for, at hesten er ansvarsforsikret. Det gælder også selvom hesten er opstaldet et andet sted, for eksempel hos en træner eller berider.

De fleste privatejede heste er dækket af familiens almindelige forsikringer, som eksempelvis indbo-, ulykkes- eller familieforsikringen. Det anbefales at kontakte forsikringsselskabet, hvis man er i tvivl. Heste i erhvervsmæssigt hestehold skal forsikres særskilt. Det fremgår af Landbrugsinfo, Seges Hest.

Læs også