Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Men også i antallet brande er der sket en forbedring i forhold til sidste år. Her er erhvervet nemlig tilbage på et normalt  niveau i forhold til mark- og mejetærskerbrande. Forsikringsselskabet Topdanmark har måttet forholde sig til omkring 30 mejetærskerbrande og 20 brande i pressere. 

De positive tendenser fortsætter
Sidste år var der et ekstremt godt beredskab fra landmændene, når de var i marken. Men også i år er mange af brandene blevet slukket af landmændene selv. Igen i år har de været gode til at have blandt andet ildslukkere og vandtanke  med, mens høsten var i gang. 

- Selvom vi ikke har haft en særlig varm og tør sommer, så brænder maskinerne stadig, og derfor er det rigtig rart at se, at landmændene forsætter deres beredskab og medbringer vand i marken, siger Gunnel Andersson fra Topdanmarks landbrugsafdeling. 

Hos Topdanmark er det tydeligt, at landmændene er bevidste om risikoen for brand, når de høster, og det skal de have ros for, ”Vi ved, at de tjekker deres maskiner, blæser dem rene og husker at smøre dem på trods af en travl høst. Det er desværre ikke altid nok til at udgå en brand. Men det er dejligt at vide, at rigtig mange gør, hvad de kan,” fortsætter Gunnel Anderson. 

Punktsikring begrænser skader efter brand
Igen i år har vi haft et par brande i nyere maskiner, hvor ilden hurtigt er blevet begrænset med et automatisk brandslukningsanlæg – en såkaldt punktsikring. Gunnel Anderson forklarer: 

- Langt de fleste brande starter ved motoren, og med et automatisk brandslukningsanlæg, som udløses ved den første flamme, bremses ilden betydeligt og skaden begrænses.  

Punktsikringen har for mange landmænd gjort, at de efter en midlertidig reparation af maskinen, har kunnet køre videre og få høsten i hus. 

Status på høsten 2019, set fra Topdanmarks side, er, at den forløb, som den skulle med et godt beredskab og lavere antal af brande, som vi plejer at se.  


 

Læs også