Beredskabschef om brandfaren: Ekstraordinært eksplosivt

Bjarne Nigaard råder til særlig stor opmærksomhed på brandrisikoen både før og under årets tørre høst.

- Hvis uheldet er ude, kan ilden brede sig eksplosivt over store arealer, her hvor den tørre natur, diger og læhegn ikke kan agere naturlige brandbarrierer, påpeger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

Brandvæsenet er alene i juni og juli måned foreløbigt rykket ud til 600 mark- og naturbrande. Normalt er tallet omkring 1.200 af sådanne brande på et helt år.

- Og tilmed er der nu totalt afbrændingsforbud over hele landet, og det har der jo været længe. Det var der allerede ved Skt. Hans i mange kommuner, hvor der normalt er en del registrerede brande. Derfor er det i år en helt ekstraordinær, ekstrem situation efter den lange periode helt uden nedbør i de fleste egne, understreger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Fra sit tidligere virke kender han landbrugssektoren og føler med landmændene, her hvor høsten ikke alene er sølle, men også nærmest er en tikkende brandbombe.

 

Ingen naturlige brandbælter

- Høstarbejdet kræver en skærpet opmærksomhed, her hvor naturen og læhegnene omkring markerne også er meget tørre. Derfor danner de ikke naturlige brandbarrierer. Så hvis uheldet er ude, kan ilden brede sig eksplosivt over store arealer.

Der er allerede set mange markbrande, hvor måske en gnist fra skærebordets møde med en flintesten har antændt afgrøden. Eller støv eller olie på mejetærskeren har været nok til at antænde omkring varme lejer eller områder på maskinen.

- Derfor er det både meget vigtigt at forebygge brande – og reagere hurtigt og effektivt, hvis uheldet er ude, understreger sekretariatschefen og lister en række gode råd op i forbindelse med høsten i det meget tørre vejr, der ser ud til at fortsætte, så længe vejrudsigten rækker.

 

Renholdelse og beredskab

Som det fremgår af oversigten, gælder det om at være meget omhyggelig med renholdelsen af maskinerne, også under selve høstarbejdet.

- Og der er ekstra grund til at have sit eget beredskab opdateret og gerne med en gyllevogn eller marksprøjte med vand, og en stubharve klar, hvis der skulle opstå ild i marken.

Bjarne Nigaard håber tillige, at alle landmænd og mejetærskerførere vil have 112-app’en downloadet på deres mobiltelefon.

- Den bevirker, at de nøjagtige koordinater automatisk tilgår alarmcentralen ved et opkald. Ofte vil det være et stykke fra gården, og måske svært at forklare den nøjagtige adresse i telefonen. Her hjælper app’en vore folk rigtigt meget, så der ikke spildes unødige minutter på vej til branden.

Brand-aktuelle råd

Sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber, har blandt andet disse råd til landmændene i forbindelse med høst under årets ekstreme, tørre forhold:

·   Sørg for, at maskinerne er rene for støv og halmrester, ikke mindst omkring de varme dele som udstødning, motor, lejer m.m. Rengøringen bør ske både før og gerne også flere gange i dagens løb under høstarbejdet

·   Tjek olieslanger, motor m.m. for evt. lækager, så olie ikke kan antændes

·   Vær ekstra påpasselig ved arealer med sten. Berøring af en flintesten kan være nok til antændelse i marken

·  Hold øje med arealet både under høstarbejdet, og også efter mejetærskningen er overstået. En antændelse kan ulme længe, inden der opstår ild

·  Stil ikke køretøjer med varm motor i marken eller i vejkanten. Græs eller høj vegetation kan antændes af en varm motor eller udstødning

·  Hav brandslukningsudstyr opdateret og klar

Hvis uheldet sker…

· - er maskinens pulverslukker ofte ikke tilstrækkelig i årets ekstreme forhold. Derfor vil det være en god idé med en gyllevogn eller marksprøjte med vand placeret ved marken

·  En traktor med efterspændt stubharve ved marken vil i hast kunne benyttes til at lave et brandbælte, så ilden ikke breder sig

·  Ring 112, og husk at have 112-app’en installeret på din telefon (den angiver automatisk din nøjagtige position ved opkaldet).

· Sørg for at begrænse, men bring ikke dig selv i fare. 

Læs også