Landboforening: Rådgiver vildleder kommune

Rambøll har som rådgiver for Lejre Kommune udarbejdet et notat, der ifølge Landboforeningen Gefion indeholder graverende fejl.

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvand har Rambøll, der er rådgiver for Lejre Kommune, udarbejdet et notat, der har vist sig at være behæftet med gravende fejl, mener Landboforeningen Gefion, der samtidig gør opmærksom på, at konsekvenserne kan være, at kommunen vedtager indsatser til grundvandsbeskyttelse på et forkert eller i bedste fald uoplyst grundlag.

Tilbage i juni 2019 sendte Lejre Kommune en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i høring. Dengang fik blandt andet høringssvar fra Gefion forvaltningen til at trække indsatsplanen tilbage, fordi der var omfattende mangler og fejl i den.

Det var Rambøll, der som kommunens rådgiver havde lavet indsatsplanen, og ifølge Gefion har Rambøll igen lavet arbejde for Lejre, der er fejlbehæftet.

Faglige argumenter

- I notatet peger kommunens rådgiver på pesticider fra landbruget som et problem, men der mangler korrekte, faglige argumenter for deres påstande, og der er direkte fejl i notatet, fortæller Per Thomasen, der er bestyrelsesmedlem i Gefion og driver landbrug i Lejre.

- Vi skal, tilføjer han, alle sammen passe på grundvandet, men vi skal gøre det ud fra korrekte faglige argumenter – og dem kommer Rambøll ikke med.

Derfor har Gefion sammen med Seges og Landbrug & Fødevarer sendt en faglig kritik af Rambølls arbejde til kommunens udvalg for teknik og miljø samt til borgmesteren.

I kritikken peger de tre aktører på, at Rambøll problematiserer almindelig brug af pesticider til trods for, at de har gennemgået et omfattende godkendelses- og overvågningssystem.

Laver egne fortolkninger

- Rambøll laver deres egne fortolkninger af kriterier, der beskriver udvaskningsrisici, hvortil der ikke angives videnskabelig dokumentation, skriver Gefion, og her undrer man sig over, at Rambøll tilsyneladende ved mere om pesticider end Miljøstyrelsen og Geus, der står for godkendelse og overvågning.

- Godkendelsesordningen og den løbende overvågning er landmændenes garanti for, at de midler, vi bruger, ikke udgør en risiko for grundvandet, siger Gefion-formanden Torben Hansen, som fortsætter:

- Så enten taler kommunens rådgiver mod bedre vidende eller også har de ganske enkelt ikke kendskab til helt almindelig, offentlig tilgængelig viden om godkendelsessystemet i Danmark, når de skriver, at almindelig brug udgør en trussel og de samtidig ikke argumenterer for, at områderne skulle være særligt udsatte ud fra Rambølls egne kriterier.

Ingen dokumentation

Rambøll kalder arealerne pesticidfølsomme ud fra deres egne kriterier og uden videnskabelig dokumentation. Desuden fejler kommunens rådgivere ved ikke at tydeliggøre, om de pesticidrester, der er fundet i kommunen, er fund over eller under grænseværdien, og de redegør heller ikke for, om der er tale om pesticider, der er godkendte til brug i dag, lyder kritikken.

Det sidste er afgørende, fordi myndighederne ikke må bruge fund af forbudte pesticider som argument for at forbyde brug af lovlige pesticider.

- I notatet henviser kommunens rådgiver til BNBO-vejledning, men det er forkert. Miljøstyrelsen har lavet en vejledning specifikt til indsatsplaner, og det fortæller mig, at Rambøll tilsyneladende ikke har de faglige kompetencer til at løse opgaven, lyder det fra Torben Hansen.

Han gør samtidig opmærksom på, at den sidste indsatsplan blev trukket tilbage på grund af faglige fejl. Også den gang var det Rambøll, der var rådgiver for Lejre Kommune.

Læs også