Regeringen vil flytte studiepladser til provinsen

Regeringen vil etablere samlet set 25 nye uddannelsesudbud i hele landet frem mod 2025, viser nyt udspil. Landbrug & Fødevarer kritiserer udspillets opsplitning af dyrlægeuddannelsen.

Regeringen vil skabe stærkere lokalsamfund. Det er hensigten med et nyt udspil, der vil skabe 25 nye uddannelser og 7.500 uddannelsespladser uden for de største byer, forbedre lånemuligheder for borgere og virksomheder i landdistrikterne, m.v.

- Mange danskere har de seneste årtier oplevet, at der er blevet længere til uddannelse, til sygehuset og til politistationen, eller at byens hovedgade er blevet fyldt med tomme butiksruder og har mistet sin funktion som samlingspunkt.

- Den udvikling skyldes årtiers fejlslagen centralisering, hvor uddannelsesmuligheder og arbejdspladser er flyttet ind til de større byer – og dermed væk fra de områder af landet, hvor næsten hver anden dansker fortsat bor. Regeringen ønsker nu at vende denne udvikling og med en lang række nye initiativer bringe oplevelsen af nærhed tilbage til danskerne, lyder det fra regeringen i forbindelse med udspillet »Tættere på – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund«.

Målsætning

Konkret skal en ændring af planloven sætte en stopper for de store butiksområder uden for bymidterne, som i dag trækker luften ud af de lokale hovedgader.

Regeringen lægger også op til at indfri målsætningen om, at 60 procent af pladserne på de fire store velfærdsuddannelser – pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver – skal ligge uden for storbyerne. Det betyder 1.300 udflyttede pladser og 1.000 nye velfærdspladser uden for de store byer.

Endelig foreslår regeringen at forbedre lånemulighederne for borgere i landdistrikterne med en statsgaranti, fordi nogle danskere i dag oplever, at de har sværere ved at optage realkreditlån, fordi de bor i et bestemt postnummer. Samtidig vil regeringen ophæve den nuværende lånegrænse for Vækstlån i Vækstfonden, så det bliver lettere for mindre virksomheder at udvikle forretningen.

Enig i intention, men...

Desuden vil regeringen reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog med enkelte undtagelser.

Begrænsningen bliver indfaset gradvist fra uddannelsesåret 2022/23 og frem.

Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer, har følgende kommentar til udspillet:

- Regeringens intention om et Danmark i balance er vi enige i. Men at opsplitte en så lille, central og ekstrem specialiseret funktion er uheldigt. Der er gennem generationer opbygget en høj og specialiseret faglighed på og omkring dyrlægeuddannelsen ved KU. Det mener vi, at man bør bevare, så vi sikrer en stærk faglighed og et veterinært beredskab i verdensklasse.

- Vi skal huske, at især små, specialiserede uddannelser som denne, er særligt afhængige af at kunne trække på bestemte forskere og undervisere. Og netop i denne tid er vi alle blevet mindet om, hvor vigtige dyrlægerne er og at et veterinært beredskab kan være altafgørende i visse situationer, siger Flemming Nør-Pedersen.

Formand: Historisk

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, er yderst positiv.

- Det, der blev præsenteret, er intet mindre end et gennembrud i landdistriktspolitikken. For første gang i mine mere end ti år som formand for Landdistrikternes Fællesråd kan jeg med dette udspil se de første konturer af en reel og omfattende decentralisering af uddannelsesområdet. Det er intet mindre end historisk, siger Steffen Damsgaard.

- Udspillet viser, at regeringen i dén grad har ambitioner på landdistrikternes vegne. Vi har længe arbejdet for, at der bliver skabt en mere decentral uddannelsesstruktur, hvor det ikke er geografien, der stopper i de unge i at tage en uddannelse og forløse deres potentiale. Samtidig er det helt fundamentalt at styrke bymidterne i hele landet, da det er en grundlæggende forudsætning for, at det er attraktivt at bo og leve i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard. 

Flere butikker på landet

Siden 2009 har de mindste byer fået halveret antallet af dagligvarebutikker. Derfor vil regeringen afsætte 18 millioner kroner til borgerdrevne dagligvarebutikker i Danmarks mindre byer og landdistrikter.

Det glæder dagligvarekæden Dagrofas koncernchef Tomas Pietrangeli.

- Jeg vil gerne kvittere for et meget vigtigt udspil, der i den grad vil bane vejen for lokalt forankrede dagligvarebutikker, liv og udvikling i landdistrikterne, siger han.

Læs også